Во Србија се наоѓа второто најчисто Езеро во Европа

Рготско Езеро во источна Србија настанало во 1978 година, кога од околниот ископ на кварцен песок почнала да избива вода. На тој начин, жителите на селото Рготино, сместено 11 километри од Заечар, неочекувано добиле езеро, кое според официјални истражувања, е второто најчисто езеро во Европа. Езерото има површина од три хектари, а најдлабоката точка