Можеби другата

„Мила, ќе ми направиш пита неделава?“ „Не можам. Можеби другата...“ „Ни таа не може, ја прашав.“