Политика за приватност

GRID е бесплатна апликација создадена од Clip Media Group. Оваа апликација е бесплатна и е наменета за користење каква што е.

Оваа страница се користи за да ги информира корисниците на апликацијата во однос на нашите политики со собирање, користење и објавување лични информации доколку некој одлучи да ја користи нашата апликација.

Ако одберете да ја користите нашата апликација, тогаш се согласувате со собирање и користење информации во врска со оваа политика. Личните информации што ги собираме се користат за обезбедување и подобрување на услугите што ги добивате од апликацијата. Ние нема да ги користиме или да ги споделиме вашите информации со никого, освен како што е опишано во Политиката за приватност.

Собирање и употреба на информации

За подобро искуство, додека ја користите нашата апликација, може да побараме од вас да ни дадете одредени информации за лична идентификација, вклучувајќи, но не ограничувајќи се на Name, emial. Информациите што ги бараме ќе бидат задржани од нас и се користат како што е опишано во Политиката за приватност. Апликацијата користи линкови со содржини на трети страни кои можат да соберат информации што се користат за да ве идентификуваат.

Лог на податоци

Сакаме да ве информираме дека секогаш кога ќе ја користите нашата апликација, во случај на грешка во апликацијата собираме податоци и информации за вашиот телефон. Овие податоци може да содржат информации како што се ИП-адресата на уредот, името на уредот, верзијата на оперативниот систем, конфигурацијата на апликацијата при користење на нашата услуга, времето и датумот на ваша употреба на услугата и други статистики.

„Колачиња“

„Колачињата“ се датотеки со мала количина податоци кои најчесто се користат како анонимни уникатни идентификатори. Тие се испраќаат до вашиот интернет-пребарувач од веб-сајтовите што ги посетувате и се чуваат на внатрешната меморија на вашиот уред.

Оваа услуга не ги користи овие „колачиња" експлицитно. Сепак, апликацијата може да користи код од трети лица и библиотеки кои користат „колачиња" за да соберат информации и да ги подобрат нивните услуги. Имате опција да ги прифатите или одбиете овие „колачиња“ и да знаете кога се праќа „колаче“ на вашиот уред. Ако одберете да ги одбиете нашите „колачиња“, можеби нема да можете да користите некои делови од оваа услуга.

Даватели на услуги

Ние можеме да вработуваме трети лица и физички лица поради следниве причини:

Безбедност

Ја цениме вашата доверба во обезбедувањето на вашите лични информации со што се стремиме да користиме комерцијално прифатливи средства за заштита на истата. Но, запомнете дека ниту еден метод за пренос преку интернет, ниту методот на електронско складирање не е 100% безбеден и сигурен и не можеме да ја гарантираме нејзината апсолутна сигурност.

Линкови до други страници

Оваа апликација може да содржи линкови до други сајтови. Ако кликнете на овие линкови, ќе бидете упатени кон тоа место. Ние не ги управуваме овие надворешни сајтови. Затоа, силно ве советуваме да ја прегледате Политиката за приватност на овие веб-страници. Ние немаме никаква контрола и не преземаме никаква одговорност за содржината, политиките за приватност или практиките на кои било трети страни или услуги.

Приватност на децата

Оваа апликација не е наменета за лица на возраст под 13 години. Ние свесно не собираме лични информации од деца под 13 години. Во случај да откриеме дека корисник на апликацијата е дете под 13 години, веднаш ќе го избришеме овој корисник од нашите сервери. Ако сте родител или старател и сте свесни дека вашето дете ни има дадено лични податоци, ве молиме контактирајте нè за да можеме да ги направиме потребните активности.

Промени во Политиката за приватност

Ние можеме да ја ажурираме Политиката за приватност одвреме-навреме. Така, ви препорачуваме периодично да ја разгледате оваа страница за какви било промени. Ние ќе ве известиме за какви било промени со објавување на новата Политика за приватност на оваа страница. Овие промени се ефективни веднаш откако ќе бидат објавени на оваа страница.