Не се болни и не знаат за ракот! Тие живеат добро над 100 години, а жените раѓаат на 65 години! Клучот е во ова овошје