Во Србија се наоѓа второто најчисто Езеро во Европа