Атакама е најсувото место на светот, но на периоди се претвора во цветна пустина