притисни ентер »

Oтворена новата библиотека во ОУ „Киро Глигоров“ во Центар
Oтворена новата библиотека во ОУ „Киро Глигоров“ во Центар

Oтворена новата библиотека во ОУ „Киро Глигоров“ во Центар

Во новото основно училиште „Киро Глигоров“ во општина Центар денеска беше оворена новата училишна библиотека. Со мал, пригоден настан, издавачката куќа „Просветно Дело“, која ги издава детските списанија Росица, Другарче и Развигор, во библиотеката донираше над 100 наслови за детска литература. Во склоп на отворањето на читалната на кое учествуваше

Oтворена новата библиотека во ОУ „Киро Глигоров“ во Центар

Oтворена новата библиотека во ОУ „Киро Глигоров“ во Центар

Во новото основно училиште „Киро Глигоров“ во општина Центар денеска беше отворена новата училишна библиотека. Со мал, пригоден настан, издавачката куќа „Просветно дело“, која ги издава детските списанија „Росица“, „Другарче“ и „Развигор“, во библиотеката донираше над 100 наслови за детска литература. Во склоп на отворањето на читалната на кое учествуваше

Oтворена новата библиотека во ОУ „Киро Глигоров“ во Центар

Oтворена новата библиотека во ОУ „Киро Глигоров“ во Центар

Во новото основно училиште „Киро Глигоров“ во општина Центар денеска беше отворена новата училишна библиотека. Со мал, пригоден настан, издавачката куќа „Просветно дело“, која ги издава детските списанија „Росица“, „Другарче“ и „Развигор“, во библиотеката донираше над 100 наслови за детска литература. Во склоп на отворањето на читалната на кое учествуваше

Oтворена новата библиотека во ОУ „Киро Глигоров“ во Центар

Oтворена новата библиотека во ОУ „Киро Глигоров“ во Центар

Во новото основно училиште „Киро Глигоров“ во општина Центар денеска беше оворена новата училишна библиотека. Со мал, пригоден настан, издавачката куќа „Просветно Дело“, која ги издава детските списанија Росица, Другарче и Развигор, во библиотеката донираше над 100 наслови за детска литература. Во склоп на отворањето на читалната на кое учествуваше

Oтворена новата библиотека во ОУ „Киро Глигоров“ во Центар

Oтворена новата библиотека во ОУ „Киро Глигоров“ во Центар

Во новото основно училиште „Киро Глигоров“ во општина Центар денеска беше отворена новата училишна библиотека. Со мал, пригоден настан, издавачката куќа „Просветно дело“, која ги издава детските списанија „Росица“, „Другарче“ и „Развигор“, во библиотеката донираше над 100 наслови за детска литература. Во склоп на отворањето на читалната на кое учествуваше

Oтворена новата библиотека во ОУ „Киро Глигоров“ во Центар

Oтворена новата библиотека во ОУ „Киро Глигоров“ во Центар

Во новото основно училиште „Киро Глигоров“ во општина Центар денеска беше оворена новата училишна библиотека. Со мал, пригоден настан, издавачката куќа „Просветно Дело“, која ги издава детските списанија Росица, Другарче и Развигор, во библиотеката донираше над 100 наслови за детска литература. Во склоп на отворањето на читалната на кое учествуваше