Човек си прави крукчиња од чад

Човек седи во крчма и пушејќи си прави крукчиња од чад. Поминува еден Индијанец и му вели: „Бледолик, пази што збориш!“