притисни ентер »

Мира „Дизел“ на шведски начин
Мира „Дизел“ на шведски начин

Мира „Дизел“ на шведски начин

Барањата во однос на моралот на политичарите во најшироката јавност се најчесто повисоко поставени отколку кога станува збор за други категории професии. За многумина одговорот на прашањето дали политичарите своите одлуки треба да ги засновуваат врз морални норми и проценки, е едноставен – и, пред сè, потврден. Како би изгледало едно општество кое

Мира „Дизел“ на шведски начин

Мира „Дизел“ на шведски начин

Во Македонија, за разлика од Шведска, сериозно поткопаниот статус на јавниот радиодифузен сервис и клиентелистичкиот однос на низа други медиуми, од една, како и калкулантската нерешителност на политичките лидери, кога и дали треба да се пресече, од друга страна, не го нарушуваат само угледот на партиите и нивниот рејтинг, туку, што е уште полошо,