притисни ентер »

Во Албанија шест општини се без градоначалници
Во Албанија шест општини се без градоначалници

Во Албанија шест општини се без градоначалници

По разрешувањето од функцијата, што се очекува да го соопшти Централната изборна комисија, ЦИК, за прикривање на изречена казна во образецот за декриминализација од страна на градоначалникот на Малакастра, Ќерим Исмаилај, во Албанија шест општини остануваат без градоначалник. Освен за неточни податоци во образецот, за што обвини опозициската Демократска

Во Албанија шест општини се без градоначалници

Во Албанија шест општини се без градоначалници

По разрешувањето од функцијата, што се очекува да го соопшти Централната изборна комисија, ЦИК, за прикривање на изречена казна во образецот за декриминализација од страна на градоначалникот на Малакастра, Ќерим Исмаилај, во Албанија шест општини остануваат без градоначалник. Освен за неточни податоци во образецот, за што обвини опозициската Демократска

Во Албанија шест општини се без градоначалници

Во Албанија шест општини се без градоначалници

По разрешувањето од функцијата, што се очекува да го соопшти Централната изборна комисија, ЦИК, за прикривање на изречена казна во образецот за декриминализација од страна на градоначалникот на Малакастра, Ќерим Исмаилај, во Албанија шест општини остануваат без градоначалник. Освен за неточни податоци во образецот, за што обвини опозициската Демократска

Шест општини во Албанија се без градоначалник

Шест општини во Албанија се без градоначалник

По разрешувањето од функцијата, што се очекува да го соопшти Централната изборна комисија, ЦИК, за прикривање на изречена казна во образецот за декриминализација од страна на градоначалникот на Малакастра, Ќерим Исмаилај, во Албанија шест општини остануваат без градоначалник. Освен за неточни податоци во образецот, за што обвини опозициската Демократска

Во Албанија шест општини се без градоначалници

Во Албанија шест општини се без градоначалници

По разрешувањето  од функцијата, што се очекува да го соопшти  Централната изборна комисија, ЦИК, за прикривање на изречена казна во образецот за декриминализација од страна на градоначалникот на Малакастра, Ќерим Исмаилај, во Албанија шест општини остануваат без градоначалник. Освен за неточни податоци во образецот, за што обвини опозициската Демократска

Во Албанија шест општини се без градоначалници

Во Албанија шест општини се без градоначалници

По разрешувањето од функцијата, што се очекува да го соопшти Централната изборна комисија, ЦИК, за прикривање на изречена казна во образецот за декриминализација од страна на градоначалникот на Малакастра, Ќерим Исмаилај, во Албанија шест општини остануваат без градоначалник.

Во Албанија шест општини се без градоначалници

Во Албанија шест општини се без градоначалници

По разрешувањето  од функцијата, што се очекува да го соопшти  Централната изборна комисија, ЦИК, за прикривање на изречена казна во образецот за декриминализација од страна на градоначалникот на Малакастра, Ќерим Исмаилај, во Албанија шест општини остануваат без градоначалник. Освен за неточни податоци во образецот, за што обвини опозициската Демократска