притисни ентер »

Раст на депозитите и на кредитите во јуни

Раст на депозитите и на кредитите во јуни

Паричната маса во јуни годинава, бележи месечен раст од 1,1 отсто што во најголем дел се должи на зголемените депозитни пари, а во помала мера и на долгорочните депозити до две години и краткорочните депозити, при пад кај готовите пари во оптек. Годишниот раст изнесува 8,3 отсто и главно е резултат на повисоките депозитни пари, при помал позитивен

Растат депозитите и кредитната поддршка

Растат депозитите и кредитната поддршка

Народна банка информира дека паричната маса во јуни годинава, бележи месечен раст од 1,1 отсто што во најголем дел се должи на зголемените депозитни пари, а во помала мера и на долгорочните депозити до две години и краткорочните депозити, при пад кај готовите пари во оптек. Годишниот раст изнесува 8,3 отсто и главно е резултат на повисоките депозитни

НБ: Продолжува растот на депозитите и на кредитната поддршка

НБ: Продолжува растот на депозитите и на кредитната поддршка

Паричната маса во јуни годинава, бележи месечен раст од 1,1 отсто што во најголем дел се должи на зголемените депозитни пари, а во помала мера и на долгорочните депозити до две години и краткорочните депозити, при пад кај готовите пари во оптек. Годишниот раст изнесува 8,3 отсто и главно е резултат на повисоките депозитни пари, при помал позитивен

Растат депозитите и кредитната поддршка

Растат депозитите и кредитната поддршка

Народна банка информира дека паричната маса во јуни годинава, бележи месечен раст од 1,1 отсто што во најголем дел се должи на зголемените депозитни пари, а во помала мера и на долгорочните депозити до две години и краткорочните депозити, при пад кај готовите пари во оптек. Годишниот раст изнесува 8,3 отсто и главно е резултат на повисоките депозитни

НБ: Продолжува растот на депозитите и на кредитната поддршка

НБ: Продолжува растот на депозитите и на кредитната поддршка

Паричната маса во јуни годинава, бележи месечен раст од 1,1 отсто што во најголем дел се должи на зголемените депозитни пари, а во помала мера и на долгорочните депозити до две години и краткорочните депозити, при пад кај готовите пари во оптек. Годишниот раст изнесува 8,3 отсто и главно е резултат на повисоките депозитни пари, при помал позитивен

Во првото полугодие - раст на кредитите и на депозитит

Во првото полугодие - раст на кредитите и на депозитит

Првото економско полугодие заврши со раст на кредитите и на депозитите. Од НБМ соопштија дека на годишно ниво, во јуни е регисртран пораст на депозитите за 6,8% а на кредитите за 5,1%. На крајот од јуни вкупната кредитна изложеност на банките изнесува 6 милијарди евра додека депозитната база е во износ од 7,2 милијарди евра.

Најголем пораст кај станбените и потрошувачките кредити, пад кај автомобилските

Најголем пораст кај станбените и потрошувачките кредити, пад кај автомобилските

Паричната маса во јуни годинава, бележи месечен раст од 1,1 отсто што во најголем дел се должи на зголемените депозитни пари, а во помала мера и на долгорочните депозити до две години и краткорочните депозити, при пад кај готовите пари во оптек. Годишниот раст изнесува 8,3 отсто и главно е резултат на повисоките депозитни пари, при помал позитивен