притисни ентер »

Балканските народи и историјата

Балканските народи и историјата

Како тогаш, непосредно по Втората светска војна, така и денес, работата на комисиите во Западна  и Средна Европа се темели врз  принципот на мултиперспекртивност. Со тоа да избегнува едностраната национална слика во учебниците.Учебниците отсекогаш беа и уште се орудијата за национално виспитување Кога пропадна социјалистичкиот политички систем, балканските

Балканските народи и историјата

Балканските народи и историјата

Кога пропадна социјалистичкиот политички систем, балканските народи продолжија онаму, каде што беа застанале пред инсталирањето на социјализмот: на крајот на нивните недовршени „балкански херојски наративи“... Во Западна Европа комисиите за проверка на учебниците беа  резултат на критичката свест за улогата на индоктринацијата во  настанувањето на