притисни ентер »

Кој ќе менаџира со најпознатите плажи во Охрид

Кој ќе менаџира со најпознатите плажи во Охрид

Embedded video for Кој ќе менаџира со најпознатите плажи во Охрид Сеуште не се знае кој ќе стопанисува со најатрактивните плажи во центарот на Охрид. Приговори до општинската комисија поднеле сите кои учествувале во електронското надавање дури и лица кои не учествувале. Комисијата има рок од пет дена да разгледа и одлучи по приговорите а додека трае

Охридски плажи - низа приговори за постапката за концесионирање

Охридски плажи - низа приговори за постапката за концесионирање

Сите учесници на првото електронското јавно наддавање, дури и оние подносители на пријави кои аплицирале, но на кои од одредени причини им била ускратена можноста да учествуваат на наддавањето за закуп на понудените 5 плажи,поднеле приговори до општи Сите учесници на првото електронското јавно наддавање, дури и оние подносители на пријави кои аплицирале,