притисни ентер »

Слатки не треба да се јадат повеќе од 1-2 пати неделно
Слатки не треба да се јадат повеќе од 1-2 пати неделно

Слатки не треба да се јадат повеќе од 1-2 пати неделно

Слатки треба да се јадат не повеќе од еднаш-двапати во неделата и децата не треба да се охрабруваат со тоа, вели Антонина Стародубова, главен нутриционист во Министерството за здравство во Москва. – Правилото е исто за секого – помалку значи подобро. Според препораките на СЗО, сега не се препорачува да се консумира повеќе од 50 грама додаден шеќер

Слатки не треба да се јадат повеќе од 1-2 пати неделно

Слатки не треба да се јадат повеќе од 1-2 пати неделно

Слатки треба да се јадат не повеќе од еднаш до двапати во неделата и децата не треба да се охрабруваат со тоа, смета Антонина Стародубова, главен нутриционист во Министерството за здравство во Москва. „Правилото е исто за секого – помалку значи подобро. Според препораките на СЗО, сега не се препорачува да се консумира повеќе од 50 грама додаден шеќер

Слатки не треба да се јадат повеќе од 1-2 пати неделно

Слатки не треба да се јадат повеќе од 1-2 пати неделно

Слатки треба да се јадат не повеќе од еднаш-двапати во неделата и децата не треба да се охрабруваат со тоа, смета Антонина Стародубова, главен нутриционист во Министерството за здравство во Москва. – Правилото е исто за секого – помалку значи подобро. Според препораките на СЗО, сега не се препорачува да се консумира повеќе од 50 грама додаден шеќер

Слатки не треба да се јадат повеќе од 1-2 пати неделно

Слатки не треба да се јадат повеќе од 1-2 пати неделно

Слатки треба да се јадат не повеќе од еднаш-двапати во неделата и децата не треба да се охрабруваат со тоа, смета Антонина Стародубова, главен нутриционист во Министерството за здравство во Москва. – Правилото е исто за секого – помалку значи подобро. Според препораките на СЗО, сега не се препорачува да се консумира повеќе од 50 грама додаден шеќер

Нутриционистите советуваат: Слатки не треба да се јадат повеќе од 1-2 пати неделно

Нутриционистите советуваат: Слатки не треба да се јадат повеќе од 1-2 пати неделно

Слатки треба да се јадат не повеќе од еднаш-двапати во неделата и децата не треба да се охрабруваат со тоа, смета Антонина Стародубова, главен нутриционист во Министерството за здравство во Москва. – Правилото е исто за секого – помалку значи подобро. Според препораките на СЗО, сега не се препорачува да се консумира повеќе од 50 грама додаден шеќер

Слатки не треба да се јадат повеќе од 1-2 пати неделно

Слатки не треба да се јадат повеќе од 1-2 пати неделно

Слатки треба да се јадат не повеќе од еднаш-двапати во неделата и децата не треба да се охрабруваат со тоа, смета Антонина Стародубова, главен нутриционист во Министерството за здравство во Москва. – Правилото е исто за секого – помалку значи подобро. Според препораките на СЗО, сега не се препорачува да се консумира повеќе од 50 грама додаден шеќер

Слатки не треба да се јадат повеќе од 1-2 дневно

Слатки не треба да се јадат повеќе од 1-2 дневно

Слатки треба да се јадат не повеќе од еднаш-двапати во неделата и децата не треба да се охрабруваат со тоа, смета Антонина Стародубова, главен нутриционист во Министерството за здравство во Москва. – Правилото е исто за секого – помалку значи подобро. Според препораките на СЗО, сега не се препорачува да се консумира повеќе од 50 грама додаден шеќер

Рски нутриционист: Слатки не треба да се јадат повеќе од 1-2 пати неделно

Рски нутриционист: Слатки не треба да се јадат повеќе од 1-2 пати неделно

Слатки треба да се јадат не повеќе од еднаш-двапати во неделата и децата не треба да се охрабруваат со тоа, смета Антонина Стародубова, главен нутриционист во Министерството за здравство во Москва. – Правилото е исто за секого – помалку значи подобро. Според препораките на СЗО, сега не се препорачува да се консумира повеќе од 50 грама додаден шеќер

Слатки не треба да се јадат повеќе од 1-2 пати неделно

Слатки не треба да се јадат повеќе од 1-2 пати неделно

– Слатки треба да се јадат не повеќе од еднаш-двапати во неделата и децата не треба да се охрабруваат со тоа, смета Антонина Стародубова, главен нутриционист во Министерството за здравство во Москва. – Правилото е исто за секого – помалку значи подобро. Според препораките на СЗО, сега не се препорачува да се консумира повеќе од 50 грама додаден шеќер