притисни ентер »

Изработена Предлог национална транспортна стратегија за периодот 2018-2030
Изработена Предлог национална транспортна стратегија за периодот 2018-2030

Изработена Предлог национална транспортна стратегија за периодот 2018-2030

Скопје, 16 мај 2018 (МИА) - Министерството за транспорт и врски изработи Предлог национална транспортна стратегија за периодот 2018-2030 година. - Главните цели на стратегијата се: да се осигура економска одржливост во развојот, управувањето и одржувањето на транспортните системи, да се подобри безбедноста во сообраќајот, да се развие мулитмодалниот

Изработена Предлог национална транспортна стратегија за периодот 2018-2030

Изработена Предлог национална транспортна стратегија за периодот 2018-2030

Скопје, 16 мај 2018 (МИА) - Министерството за транспорт и врски изработи Предлог национална транспортна стратегија за периодот 2018-2030 година. - Главните цели на стратегијата се: да се осигура економска одржливост во развојот, управувањето и одржувањето на транспортните системи, да се подобри безбедноста во сообраќајот, да се развие мулитмодалниот

Изработена Предлог национална транспортна стратегија за периодот 2018-2030

Изработена Предлог национална транспортна стратегија за периодот 2018-2030

Министерството за транспорт и врски изработи Предлог национална транспортна стратегија за периодот 2018-2030 година. - Главните цели на стратегијата се: да се осигура економска одржливост во развојот, управувањето и одржувањето на транспортните системи, да се подобри безбедноста во сообраќајот, да се развие мулитмодалниот транспорт, да се подобри одржливоста

Министерството за транспорт подготвува национална стратегија за побезбеден сообраќај

Министерството за транспорт подготвува национална стратегија за побезбеден сообраќај

Министерството за транспорт и врски изработи предлог Национална транспортна стратегија за периодот 2018-2030 година. Главните цели на Национална транспортна стратегија за периодот 2018-2030 се да се осигура економска одржливост во развојот, управувањето и одржувањето на транспортните системи, да се подобри безбедноста во сообраќајот, да се развие мулитмодалниот

Изработена Предлог национална транспортна стратегија за периодот 2018-2030

Изработена Предлог национална транспортна стратегија за периодот 2018-2030

Министерството за транспорт и врски изработи Предлог национална транспортна стратегија за периодот 2018-2030 година. – Главните цели на стратегијата се: да се осигура економска одржливост во развојот, управувањето и одржувањето на транспортните системи, да се подобри безбедноста во сообраќајот, да се развие мулитмодалниот транспорт, да се подобри одржливоста

Министерството за транспорт подготвува национална стратегија за побезбеден сообраќај

Министерството за транспорт подготвува национална стратегија за побезбеден сообраќај

Министерството за транспорт и врски изработи предлог Национална транспортна стратегија за периодот 2018-2030 година. Главните цели на Национална транспортна стратегија за периодот 2018-2030 се да се осигура економска одржливост во развојот, управувањето и одржувањето на транспортните системи, да се подобри безбедноста во сообраќајот, да се развие мулитмодалниот

Министерството за транспорт подготвува национална стратегија за побезбеден сообраќај

Министерството за транспорт подготвува национална стратегија за побезбеден сообраќај

Министерството за транспорт и врски изработи предлог Национална транспортна стратегија за периодот 2018-2030 година. Главните цели на Национална транспортна стратегија за периодот 2018-2030 се да се осигура економска одржливост во развојот, управувањето и одржувањето на транспортните системи, да се подобри безбедноста во сообраќајот, да се развие мулитмодалниот

Министерството за транспорт подготвува национална стратегија за побезбеден сообраќај

Министерството за транспорт подготвува национална стратегија за побезбеден сообраќај

Министерството за транспорт и врски изработи предлог-национална транспортна стратегија за периодот 2018-2030 година. Главните цели на национална транспортна стратегија за периодот 2018-2030 се да се осигури економска одржливост во развојот, управувањето и одржувањето на транспортните системи, да се подобри безбедноста во сообраќајот, да се развие мултимодалниот