притисни ентер »

Овие се најсигурните автомобили во светот
Овие се најсигурните автомобили во светот

Овие се најсигурните автомобили во светот

Маркетинг компанија J.D. Power ја објави традиционалната годишна анализа на сигурноста на возилата. Мерен е бројот на проблеми кои се појавиле на 100 возила, а на основа на одговорите на 11.530 сопственици на нови автомобили регистрирани во Велика Британија од ноември 2015 до јануари 2018 година. Според резултатите посебно се истакнале производителите

Овa се најсигурните автомобили на светот

Овa се најсигурните автомобили на светот

Маркетинг компанија J.D. Power ја објави традиционалната годишна анализа на сигурноста на возилата. Мерен е бројот на проблеми кои се појавиле на 100 возила, а на основа на одговорите на 11.530 сопственици на нови автомобили регистрирани во Велика Британија од ноември 2015 до јануари 2018 година. Според резултатите посебно се истакнале производителите

Листа на најсигурните автомобили во светот

Листа на најсигурните автомобили во светот

Маркетинг компанија J.D. Power ја објави традиционалната годишна анализа на сигурноста на возилата. Мерен е бројот на проблеми кои се појавиле на 100 возила, а на основа на одговорите на 11.530 сопственици на нови автомобили регистрирани во Велика Британија од ноември 2015 до јануари 2018 година. Според резултатите посебно се истакнале производителите

Овие се најсигурните автомобили во светот

Овие се најсигурните автомобили во светот

Маркетинг компанија J.D. Power ја објави традиционалната годишна анализа на сигурноста на возилата. Мерен е бројот на проблеми кои се појавиле на 100 возила, а на основа на одговорите на 11.530 сопственици на нови автомобили регистрирани во Велика Британија од ноември 2015 до јануари 2018 година. Според резултатите посебно се истакнале производителите