притисни ентер »

Откриен радио-сигнал во вселената, го емитува нов тип ѕвезден систем
Откриен радио-сигнал во вселената, го емитува нов тип ѕвезден систем

Откриен радио-сигнал во вселената, го емитува нов тип ѕвезден систем

Астрономите открија радио-сигнал чие потекло е тешко да се објасни. Една од хипотезите е дека го емитува нов вид ѕвезден систем, велат британските научници. Радиосигналот што го емитува небесното тело е оддалечен околу 1.800 светлосни години од Земјата, во близина на соѕвездието Јужна Ара. Набљудувањето било направено со помош на телескопот „Меркат“,

Откриен радиосигнал во вселената, го емитува нов вид ѕвезден систем

Откриен радиосигнал во вселената, го емитува нов вид ѕвезден систем

Астрономите откриле радиосигнал чие потекло е тешко да се објасни. Една од хипотезите е дека го емитува нов вид ѕвезден систем, велат научниците. Радиосигналот што го емитува небесното тело е оддалечен околу 1.800 светлосни години од Земјата, во близина на соѕвездието Јужна Ара. Набљудувањето било направено со помош на телескопот „Меркат“, во пустината

НAУЧHИЦИТE OСТAНАA ЗБУHEТИ: Oткpиeн рaдиocигнaл во вceлeнaтa

НAУЧHИЦИТE OСТAНАA ЗБУHEТИ: Oткpиeн рaдиocигнaл во вceлeнaтa

Астрономи открија радиосигнал чие потекло е тeшкo да се објасни. Една од хипотезите е дека го емитува нов ѕвезден систем, сметаат британски научници. Меѓународен тим истражувачи откри радиосигнал кој е емитуван од небесно тело кое е оддалечено 1.800 светлосни години од Земјата. Набљудувањето е направено со помош на телескопот MeerKAT, во пустина во

Откриен нов мистериозен радио-сигнал во вселената

Откриен нов мистериозен радио-сигнал во вселената

Астрономите откриле радио сигнал чие потекло е тешко да се објасни. Една од хипотезите е дека го емитува нов вид ѕвезден систем, велат британските научници. Меѓународен тим на истражувачи откри радио сигнал кој го емитува небесно тело раздалечено околу 1.800 светлосни години од Земјата, во близина на coѕвездието Јужна Ара. Набудувањето беше извршено

Откриен нов мистериозен радио-сигнал во вселената

Откриен нов мистериозен радио-сигнал во вселената

Астрономите откриле радио сигнал чие потекло е тешко да се објасни. Една од хипотезите е дека го емитува нов вид ѕвезден систем, велат британските научници. Меѓународен тим на истражувачи откри радио сигнал кој го емитува небесно тело раздалечено околу 1.800 светлосни години од Земјата, во близина на coѕвездието Јужна Ара. Набудувањето беше извршено

Мистериозен сигнал открива нов вид ѕвезден систем

Мистериозен сигнал открива нов вид ѕвезден систем

Астрономите открија радио сигнал чие потекло е тешко да се објасни. Една од теориите е дека доаѓа од нов вид ѕвезден систем, велат британските научници. Меѓународен тим истражувачи откри радио сигнал што го емитува небесно тело одалечено околу 1.800 светлосни години од Земјата, во близина на соѕвездието Јужна Ара. Набљудувањето беше извршено со помош

Мистериозен сигнал открива нов вид ѕвезден систем

Мистериозен сигнал открива нов вид ѕвезден систем

Астрономите открија радио сигнал чие потекло е тешко да се објасни. Една од теориите е дека доаѓа од нов вид ѕвезден систем, велат британските научници. Меѓународен тим истражувачи откри радио сигнал што го емитува небесно тело одалечено околу 1.800 светлосни години од Земјата, во близина на соѕвездието Јужна Ара. Набљудувањето беше извршено со помош

Мистериозен сигнал открива нов вид ѕвезден систем

Мистериозен сигнал открива нов вид ѕвезден систем

Астрономите открија радио сигнал чие потекло е тешко да се објасни. Една од теориите е дека доаѓа од нов вид ѕвезден систем, велат британските научници. Меѓународен тим истражувачи откри радио сигнал што го емитува небесно тело одалечено околу 1.800 светлосни години од Земјата, во близина на соѕвездието Јужна Ара. Набљудувањето беше извршено со помош

Отрикен радио сигнал од вселената: Го емитува нов тип на ѕвезден систем

Отрикен радио сигнал од вселената: Го емитува нов тип на ѕвезден систем

Астрономите откриле радио сигнал чие потекло е тешко да се објасни. Една хипотеза е дека е испуштен од нов вид ѕвезден систем, велат британските научници. Меѓународен тим истражувачи откриле радио сигнал што го испушта небесно тело од околу 1.800 светлосни години од Земјата, во близина на со соѕвездието Јужна Ара. loading... Набудувањето било извршено