притисни ентер »

Ристо Василевски и Веле Смилевски учесници на московскиот Фестивал на словенските поезии
Ристо Василевски и Веле Смилевски учесници на московскиот Фестивал на словенските поезии

Ристо Василевски и Веле Смилевски учесници на московскиот Фестивал на словенските поезии

Вчера во Москва заврши Дванаесеттиот меѓународен фестивал на словенските поезии на кој учествуваа и македонските поети Ристо Василевски и Веле Смилевски. Годинашниот фестивал, одржан во он лајн издание, со поетски читања и дебати, беше посветен на новите трендови во словенските поезии, на интензивирање на соработката и меѓусебното преведување, како

Ристо Василевски и Веле Смилевски учествуваа на Московскиот фестивал на словенските поезии

Ристо Василевски и Веле Смилевски учествуваа на Московскиот фестивал на словенските поезии

Во Москва вчера заврши 12. меѓународен фестивал на словенските поезии на кој учествуваа и македонските поети Ристо Василевски и Веле Смилевски. Во Москва вчера заврши 12. меѓународен фестивал на словенските поезии на кој учествуваа и македонските поети Ристо Василевски и Веле Смилевски. „Годинашниот фестивал, одржан во онлајн издание, со поетски читања

Веле Смилевски и Ристо Василевски на Московскиот фестивал на словенските поезии

Веле Смилевски и Ристо Василевски на Московскиот фестивал на словенските поезии

Вчера во Москва заврши Дванаесеттиот меѓународен фестивал на словенските поезии на кој учествуваа и македонските поети Ристо Василевски и Веле Смилевски. – Годинашниот фестивал, одржан во онлајн издание, со поетски читања и дебати, беше посветен на новите трендови во словенските поезии, на интензивирање на соработката и меѓусебното преведување, како и

Ристо Василевски и Веле Смилевски македонски учесници на Московскиот фестивал на словенските поезии

Ристо Василевски и Веле Смилевски македонски учесници на Московскиот фестивал на словенските поезии

Вчера во Москва заврши Дванаесеттиот меѓународен фестивал на словенските поезии на кој учествуваа и македонските поети Ристо Василевски и Веле Смилевски. – Годинашниот фестивал, одржан во онлајн издание, со поетски читања и дебати, беше посветен на новите трендови во словенските поезии, на интензивирање на соработката и меѓусебното преведување, како

Ристо Василевски и Веле Смилевски – македонски учесници на Московскиот фестивал на словенските поезии

Ристо Василевски и Веле Смилевски – македонски учесници на Московскиот фестивал на словенските поезии

Во Москва вчера заврши Дванаесеттиот меѓународен фестивал на словенските поезии на кој учествуваа и македонските поети Ристо Василевски и Веле Смилевски. „Годинашниот фестивал, одржан во онлајн издание, со поетски читања и дебати, беше посветен на новите трендови во словенските поезии, на интензивирање на соработката и меѓусебното преведување, како

Ристо Василевски и Веле Смилевски учесници на московскиот Фестивал на словенските поезии

Ристо Василевски и Веле Смилевски учесници на московскиот Фестивал на словенските поезии

Вчера во Москва заврши Дванаесеттиот меѓународен фестивал на словенските поезии на кој учествуваа и македонските поети Ристо Василевски и Веле Смилевски. Годинашниот фестивал, одржан во он лајн издание, со поетски читања и дебати, беше посветен на новите трендови во словенските поезии, на интензивирање на соработката и меѓусебното преведување, како

Ристо Василевски и Веле Смилевски македонски учесници на Московскиот фестивал на словенските поезии

Ристо Василевски и Веле Смилевски македонски учесници на Московскиот фестивал на словенските поезии

Вчера во Москва заврши Дванаесеттиот меѓународен фестивал на словенските поезии на кој учествуваа и македонските поети Ристо Василевски и Веле Смилевски. – Годинашниот фестивал, одржан во онлајн издание, со поетски читања и дебати, беше посветен на новите трендови во словенските поезии, на интензивирање на соработката и меѓусебното преведување, како

Ристо Василевски и Веле Смилевски македонски учесници на Московскиот фестивал на словенските поезии

Ристо Василевски и Веле Смилевски македонски учесници на Московскиот фестивал на словенските поезии

Вчера во Москва заврши Дванаесеттиот меѓународен фестивал на словенските поезии на кој учествуваа и македонските поети Ристо Василевски и Веле Смилевски. – Годинашниот фестивал, одржан во онлајн издание, со поетски читања и дебати, беше посветен на новите трендови во словенските поезии, на интензивирање на соработката и меѓусебното преведување, како

Ристо Василевски и Веле Смилевски учесници на московскиот Фестивал на словенските поезии

Ристо Василевски и Веле Смилевски учесници на московскиот Фестивал на словенските поезии

Вчера во Москва заврши Дванаесеттиот меѓународен фестивал на словенските поезии на кој учествуваа и македонските поети Ристо Василевски и Веле Смилевски. Годинашниот фестивал, одржан во он лајн издание, со поетски читања и дебати, беше посветен на новите трендови во словенските поезии, на интензивирање на соработката и меѓусебното преведување, како