притисни ентер »

Влахо – најстара неолитска населба откриена досега во земјава
Влахо – најстара неолитска населба откриена досега во земјава

Влахо – најстара неолитска населба откриена досега во земјава

Археолошкиот локалитет Влахо кај Живојно во Пелагонија е досега најстара откриена неолитска населба во Македонија, потврдило лабораториското датирање, соопшти Центарот за истражување на предисторијата. Датирана во 64-от век пред новата ера, таа е основана дури 300 години пред останатите во овој регион, што воедно претставува и еден од најраните неолитски

Во Пелагонија откриена најстарата неолитска населба во Македонија

Во Пелагонија откриена најстарата неолитска населба во Македонија

Археолошкиот локалитет Влахо кај Живојно во Пелагонија е досега најстара откриена неолитска населба во Македонија, потврдило лабораториското датирање, соопшти Центарот за истражување на предисторијата. Датирана во 64-от век пред новата ера, таа е основана дури 300 години пред останатите во овој регион, што воедно претставува и еден од најраните неолитски

Пелагонискиот локалитет Влахо е најстарата неолитска населба во Македонија и меѓу најстарите во Европа

Пелагонискиот локалитет Влахо е најстарата неолитска населба во Македонија и меѓу најстарите во Европа

Резултатите од лабораториските анализи потврдија негово датирање во 64. век пред новата ера. Локалитетот Влахо е специфичен и по присуството на десетина ровови и објекти, што беше регистрирано со геофизичкото скенирање на неговиот простор“, посочува археологот д-р Гоце Наумов, од Центарот за истражување на предисторијата и раководител на ова мултидисциплинирно

Локалитетот Влахо кај Живојно е најстарата неолитска населба во Македонија, а и еден од најраните во Европа, вели ново истражување

Локалитетот Влахо кај Живојно е најстарата неолитска населба во Македонија, а и еден од најраните во Европа, вели ново истражување

Aрхеолошкиот локалитет Влахо кај Живојно во Пелагонија е засега најстарата неолитска населба во Македонија, соопшти Центарот за истражување на предисторијата. Датирана во 64. век пред н. е.,  таа е основана дури 300 години пред останатите во овој регион, што воедно претставува и еден од најраните неолитски локалитети во Европа. Археологот Гоце Наумов

На археолошкиот локалитет Влахо откриена е најстарата неолитска населба досега во земјава

На археолошкиот локалитет Влахо откриена е најстарата неолитска населба досега во земјава

Археолошкиот локалитет Влахо кај Живојно во Пелагонија е досега најстара откриена неолитска населба во Македонија, потврдило л абораториското датирање, соопшти Центарот за истражување на предисторијата. Датирана во 64-от век пред новата ера, таа е основана дури 300 години пред останатите во овој регион, што воедно претставува и еден од најраните неолитски

Влахо – најстара неолитска населба откриена досега во земјава

Влахо – најстара неолитска населба откриена досега во земјава

Археолошкиот локалитет Влахо кај Живојно во Пелагонија е досега најстара откриена неолитска населба во Македонија, потврдило л абораториското датирање, соопшти Центарот за истражување на предисторијата. Датирана во 64-от век пред новата ера, таа е основана дури 300 години пред останатите во овој регион, што воедно претставува и еден од најраните неолитски

Влахо – најстара неолитска населба откриена досега во земјава

Влахо – најстара неолитска населба откриена досега во земјава

Археолошкиот локалитет Влахо кај Живојно во Пелагонија е досега најстара откриена неолитска населба во Македонија, потврдило л абораториското датирање, соопшти Центарот за истражување на предисторијата. Датирана во 64-от век пред новата ера, таа е основана дури 300 години пред останатите во овој регион, што воедно претставува и еден од најраните неолитски

Влахо – најстара неолитска населба откриена досега во земјава

Влахо – најстара неолитска населба откриена досега во земјава

Археолошкиот локалитет Влахо кај Живојно во Пелагонија е досега најстара откриена неолитска населба во Македонија, потврдило лабораториското датирање, соопшти Центарот за истражување на предисторијата. Датирана во 64 век пред новата ера, таа е основана дури 300 години пред останатите во овој регион, што воедно претставува и еден од најраните неолитски

Влахо – најстара неолитска населба откриена досега во Македонија

Влахо – најстара неолитска населба откриена досега во Македонија

Археолошкиот локалитет Влахо кај Живојно во Пелагонија е досега најстара откриена неолитска населба во Македонија, потврдило лабораториското датирање, соопшти Центарот за истражување на предисторијата. Датирана во 64-от век пред новата ера, таа е основана дури 300 години пред останатите во овој регион, што воедно претставува и еден од најраните неолитски

Влахо – најстарата неолитска населба откриена досега во Македонија

Влахо – најстарата неолитска населба откриена досега во Македонија

Археолошкиот локалитет Влахо кај Живојно во Пелагонија е досега најстара откриена неолитска населба во Македонија, потврдило лабораториското датирање, соопшти Центарот за истражување на предисторијата. Датирана во 64-от век пред новата ера, таа е основана дури 300 години пред останатите во овој регион, што воедно претставува и еден од најраните неолитски