притисни ентер »

Како беше "удостоен", Мило Џукановиќ од Доналд Трамп на НАТО самиотот во Брисел

Како беше "удостоен", Мило Џукановиќ од Доналд Трамп на НАТО самиотот во Брисел

Минатата година на свеченоста по повод отварањето на новото седиште на НАТО во Брисел се случи непријатна сцена кога Трамп го истурка премиерот на Црна Гора Душко Марковиќ. За претседателот на Црна Гора Мило Џукановиќ, овој самиотот во Брисел беше ретка можност да го поздрави претседателот Трамп. За жал Мило Џукановиќ доживеа невидено фијаско. И не

Како беше "удостоен", Мило Џукановиќ од Доналд Трамп на НАТО самиотот во Брисел

Како беше "удостоен", Мило Џукановиќ од Доналд Трамп на НАТО самиотот во Брисел

Минатата година на свеченоста по повод отварањето на новото седиште на НАТО во Брисел се случи непријатна сцена кога Трамп го истурка премиерот на Црна Гора Душко Марковиќ. За претседателот на Црна Гора Мило Џукановиќ, овој самиотот во Брисел беше ретка можност да го поздрави претседателот Трамп. За жал Мило Џукановиќ доживеа невидено фијаско. И не

Како беше "удостоен", Мило Џукановиќ од Доналд Трамп на НАТО самиотот во Брисел

Како беше "удостоен", Мило Џукановиќ од Доналд Трамп на НАТО самиотот во Брисел

Минатата година на свеченоста по повод отварањето на новото седиште на НАТО во Брисел се случи непријатна сцена кога Трамп го истурка премиерот на Црна Гора Душко Марковиќ. За претседателот на Црна Гора Мило Џукановиќ, овој самиотот во Брисел беше ретка можност да го поздрави претседателот Трамп. За жал Мило Џукановиќ доживеа невидено фијаско. И не

Како беше "удостоен", Мило Џукановиќ од Доналд Трамп на НАТО самиотот во Брисел

Како беше "удостоен", Мило Џукановиќ од Доналд Трамп на НАТО самиотот во Брисел

Минатата година на свеченоста по повод отварањето на новото седиште на НАТО во Брисел се случи непријатна сцена кога Трамп го истурка премиерот на Црна Гора Душко Марковиќ. За претседателот на Црна Гора Мило Џукановиќ, овој самиотот во Брисел беше ретка можност да го поздрави претседателот Трамп. За жал Мило Џукановиќ доживеа невидено фијаско. И не

Како беше "удостоен", Мило Џукановиќ од Доналд Трамп на НАТО самиотот во Брисел

Како беше "удостоен", Мило Џукановиќ од Доналд Трамп на НАТО самиотот во Брисел

Минатата година на свеченоста по повод отварањето на новото седиште на НАТО во Брисел се случи непријатна сцена кога Трамп го истурка премиерот на Црна Гора Душко Марковиќ. За претседателот на Црна Гора Мило Џукановиќ, овој самиотот во Брисел беше ретка можност да го поздрави претседателот Трамп. За жал Мило Џукановиќ доживеа невидено фијаско. И не

Како беше "удостоен", Мило Џукановиќ од Доналд Трамп на НАТО самиотот во Брисел

Како беше "удостоен", Мило Џукановиќ од Доналд Трамп на НАТО самиотот во Брисел

Минатата година на свеченоста по повод отварањето на новото седиште на НАТО во Брисел се случи непријатна сцена кога Трамп го истурка премиерот на Црна Гора Душко Марковиќ. За претседателот на Црна Гора Мило Џукановиќ, овој самиотот во Брисел беше ретка можност да го поздрави претседателот Трамп. За жал Мило Џукановиќ доживеа невидено фијаско. И не

Како беше "удостоен", Мило Џукановиќ од Доналд Трамп на НАТО самиотот во Брисел

Како беше "удостоен", Мило Џукановиќ од Доналд Трамп на НАТО самиотот во Брисел

Минатата година на свеченоста по повод отварањето на новото седиште на НАТО во Брисел се случи непријатна сцена кога Трамп го истурка премиерот на Црна Гора Душко Марковиќ. За претседателот на Црна Гора Мило Џукановиќ, овој самиотот во Брисел беше ретка можност да го поздрави претседателот Трамп. За жал Мило Џукановиќ доживеа невидено фијаско. И не

Како беше "удостоен", Мило Џукановиќ од Доналд Трамп на НАТО самиотот во Брисел

Како беше "удостоен", Мило Џукановиќ од Доналд Трамп на НАТО самиотот во Брисел

Минатата година на свеченоста по повод отварањето на новото седиште на НАТО во Брисел се случи непријатна сцена кога Трамп го истурка премиерот на Црна Гора Душко Марковиќ. За претседателот на Црна Гора Мило Џукановиќ, овој самиотот во Брисел беше ретка можност да го поздрави претседателот Трамп. За жал Мило Џукановиќ доживеа невидено фијаско. И не

Како беше "удостоен", Мило Џукановиќ од Доналд Трамп на НАТО самиотот во Брисел

Како беше "удостоен", Мило Џукановиќ од Доналд Трамп на НАТО самиотот во Брисел

Минатата година на свеченоста по повод отварањето на новото седиште на НАТО во Брисел се случи непријатна сцена кога Трамп го истурка премиерот на Црна Гора Душко Марковиќ. За претседателот на Црна Гора Мило Џукановиќ, овој самиотот во Брисел беше ретка можност да го поздрави претседателот Трамп. За жал Мило Џукановиќ доживеа невидено фијаско. И не

Како беше "удостоен", Мило Џукановиќ од Доналд Трамп на НАТО самиотот во Брисел

Како беше "удостоен", Мило Џукановиќ од Доналд Трамп на НАТО самиотот во Брисел

Минатата година на свеченоста по повод отварањето на новото седиште на НАТО во Брисел се случи непријатна сцена кога Трамп го истурка премиерот на Црна Гора Душко Марковиќ. За претседателот на Црна Гора Мило Џукановиќ, овој самиотот во Брисел беше ретка можност да го поздрави претседателот Трамп. За жал Мило Џукановиќ доживеа невидено фијаско. И не