притисни ентер »

Древни кинески мудрости: Чистата совест не се плаши од ноќните звуци

Древни кинески мудрости: Чистата совест не се плаши од ноќните звуци

Древната кинеска мудрост е позната ширум светот, барем за оние кои претпочитаат да водат живот врз здрави начела и принципи. Некои од поговорките се попознати, некои помалку познати, но да спомнеме некои од нив. И скромната среќа е, исто така, среќа. Подобро колиба од слама во која сите се смеат од срце, отколку палата од мермер во којашто сите плачат

Древни кинески мудрости: Ако си трпелив во еден миг на лутина, ќе избегнеш сто дена тага

Древни кинески мудрости: Ако си трпелив во еден миг на лутина, ќе избегнеш сто дена тага

Древни кинески мудрости: Ако си трпелив во еден миг на лутина, ќе избегнеш сто дена тага Древната кинеска мудрост е позната ширум светот, барем за оние кои претпочитаат да водат живот врз здрави начела и принципи. Некои од поговорките се попознати, некои помалку познати, но да спомнеме некои од нив. И скромната среќа е, исто така, среќа. Подобро колиба

Древни кинески мудрости: Ако си трпелив во еден миг на лутина, ќе избегнеш сто дена тага

Древни кинески мудрости: Ако си трпелив во еден миг на лутина, ќе избегнеш сто дена тага

Древната кинеска мудрост е позната ширум светот, барем за оние кои претпочитаат да водат живот врз здрави начела и принципи. Некои од поговорките се попознати, некои помалку познати, но да спомнеме некои од нив. И скромната среќа е, исто така, среќа. Подобро колиба од слама во која сите се смеат од срце, отколку палата од мермер во којашто сите плачат

Древни кинески мудрости: Ако си трпелив во еден миг на лутина, ќе избегнеш сто дена тага

Древни кинески мудрости: Ако си трпелив во еден миг на лутина, ќе избегнеш сто дена тага

Древната кинеска мудрост е позната ширум светот, барем за оние кои претпочитаат да водат живот врз здрави начела и принципи. Некои од поговорките се попознати, некои помалку познати, но да спомнеме некои од нив. И скромната среќа е, исто така, среќа. Подобро колиба од слама во која сите се смеат од срце, отколку палата од мермер во којашто сите плачат

Древни кинески мудрости: Чистата совест не се плаши од ноќните звуци

Древни кинески мудрости: Чистата совест не се плаши од ноќните звуци

Древната кинеска мудрост е позната ширум светот, барем за оние кои претпочитаат да водат живот врз здрави начела и принципи. Некои од поговорките се попознати, некои помалку познати, но да спомнеме некои од нив. И скромната среќа е, исто така, среќа. Подобро колиба од слама во која сите се смеат од срце, отколку палата од мермер во којашто сите плачат

Древни кинески мудрости: Чистата совест не се плаши од ноќните звуци

Древни кинески мудрости: Чистата совест не се плаши од ноќните звуци

Древната кинеска мудрост е позната низ цел свет, барем за оние кои претпочитаат да водат живот врз здрави начела и принципи. Некои од поговорките се попознати, некои помалку познати, но да спомнеме некои од нив Пекинг, 17 мај 2019 (МИА) – Древната кинеска мудрост е позната ширум светот, барем за оние кои претпочитаат да водат живот врз здрави начела

Древни кинески мудрости: Чистата совест не се плаши од ноќните звуци

Древни кинески мудрости: Чистата совест не се плаши од ноќните звуци

Древната кинеска мудрост е позната ширум светот, барем за оние кои претпочитаат да водат живот врз здрави начела и принципи. Некои од поговорките се попознати, некои помалку познати, но да спомнеме некои од нив. И скромната среќа е, исто така, среќа. Подобро колиба од слама во која сите се смеат од срце, отколку палата од мермер во којашто сите плачат