Од кого учат паметните луѓе?

Вистина 1: – Глупавиот учи од сопствените грешки. Вистина 2: – Паметниот учи од грешките на другите. Заклучок: – Паметниот учи од глупавиот!