притисни ентер »

Наградна акција на Спорт Лајф за најголем број погодени натпревари

Наградна акција на Спорт Лајф за најголем број погодени натпревари

Во Sport Life стартуваше акцијата „До 50 шанси за 100 000 денари“ во која ќе се натпреваруваат играчите членови на СЛ клубот. Акцијата ќе трае од 22.01. до 22.3.2021 година, во 4 етапи од по 15 дена. Во тој период, во секоја одделна етапа, Sport Life ќе доделува вредни подароци за оние кои ќе погодат најголем број на натпревари на еден тикет, независно

Акција на „Спорт Лајф“ за најголем број погодени натпревари

Акција на „Спорт Лајф“ за најголем број погодени натпревари

Во Sport Life стартуваше акцијата „До 50 шанси за 100 000 денари“ во која ќе се натпреваруваат играчите членови на СЛ клубот. Акцијата ќе трае од 22.01. до 22.3.2021 година, во 4 етапи од по 15 дена. Во тој период, во секоја одделна етапа, Sport Life ќе доделува вредни подароци за оние кои ќе погодат најголем број на натпревари на еден тикет, независно

Акција на Спорт лајф – „До 50 шанси за 100.000 денари“

Акција на Спорт лајф – „До 50 шанси за 100.000 денари“

Во Спорт лајф ( Sport Life) стартуваше акцијата „ до 50 шанси за 100 000 денари“ во која ќе се натпреваруваат играчите членови на СЛ клубот. Акцијата трае од 22 јануари до 22 март, во 4 етапи од по 15 дена. Во тој период, во секоја одделна етапа, Спорт лајф ќе доделува вредни подароци за оние кои ќе погодат најголем број на натпревари на еден тикет,

Акција на „Спорт Лајф“ за најголем број погодени натпревари

Акција на „Спорт Лајф“ за најголем број погодени натпревари

Во Sport Life стартуваше акцијата „До 50 шанси за 100 000 денари“ во која ќе се натпреваруваат играчите членови на СЛ клубот. Акцијата ќе трае од 22.01. до 22.3.2021 година, во 4 етапи од по 15 дена. Во тој период, во секоја одделна етапа, Sport Life ќе доделува вредни подароци за оние кои ќе погодат најголем број на натпревари на еден тикет, независно

Акација на Спорт лајф за најголем број погодени натпревари!

Акација на Спорт лајф за најголем број погодени натпревари!

Во Sport Life стартуваше акцијата „До 50 шанси за 100 000 денари“ во која ќе се натпреваруваат играчите членови на СЛ клубот. Акцијата ќе трае од 22.01. до 22.3.2021 година, во 4 етапи од по 15 дена. Во тој период, во секоја одделна етапа, Sport Life ќе доделува вредни подароци за оние кои ќе погодат најголем број на натпревари на еден тикет, независно

Погоди најмногу натпревари во Sport Life: До 50 шанси за 100.000 денари

Погоди најмногу натпревари во Sport Life: До 50 шанси за 100.000 денари

Во Sport Life стартуваше акцијата „ д о 50 шанси за 100 000 денари “ во која ќе се натпреваруваат играчите членови на СЛ клубот. Акцијата ќе трае од 22.01. до 22.3.2021 год ина, во 4 етапи од по 15 дена. Во тој период, во секоја одделна етапа, Sport Life ќе доделува вредни подароци за оние кои ќе погодат најголем број на натпревари на еден тикет, независно

Акција на Спорт Лајф за најголем број погодени натпревари

Акција на Спорт Лајф за најголем број погодени натпревари

Во Sport Life стартуваше акцијата „до 50 шанси за 100 000 денари“ во која ќе се натпреваруваат играчите членови на СЛ клубот. Акцијата ќе трае од 22.01. до 22.3.2021 година, во 4 етапи од по 15 дена. Во тој период, во секоја одделна етапа, Sport Life ќе доделува вредни подароци за оние кои ќе погодат најголем број на натпревари на еден тикет, независно

Акција на Спорт Лајф за најголем број погодени натпревари

Акција на Спорт Лајф за најголем број погодени натпревари

Во Sport Life стартуваше акцијата „до 50 шанси за 100 000 денари“ во која ќе се натпреваруваат играчите членови на СЛ клубот. Акцијата ќе трае од 22.01. до 22.3.2021 година, во 4 етапи од по 15 дена. Во тој период, во секоја одделна етапа, Sport Life ќе доделува вредни подароци за оние кои ќе погодат најголем број на натпревари на еден тикет, независно

Тикет со најмногу погодоци вреди 100 000 денари!

Тикет со најмногу погодоци вреди 100 000 денари!

Во Sport Life стартуваше акцијата „ д о 50 шанси за 100 000 денари “ во која ќе се натпреваруваат играчите членови на СЛ клубот. Акцијата ќе трае од 22.01. до 22.3.2021 година, во 4 етапи од по 15 дена. Во тој период, во секоја одделна етапа, Sport Life ќе доделува вредни подароци за оние кои ќе погодат најголем број на натпревари на еден тикет, независно