притисни ентер »

Неверојатен феномен на Гренланд: Езеро исчезна за само 5 часа/видео
Неверојатен феномен на Гренланд: Езеро исчезна за само 5 часа/видео

Неверојатен феномен на Гренланд: Езеро исчезна за само 5 часа/видео

Слојот на мраз на Гренланд може да биде дебел неколку километри, а во текот на летото вообичаено е дел од површината да се стопи и да се создаде езеро. Тоа езеро потоа може да пронајде пукнатини во мразот, да се прошири под притисок и да создаде голем отвор кој се спушта до дното на ледената покривка која е за километар пониска. Тој познат феномен

Неверојатен феномен на Гренланд: Езеро исчезна за само 5 часа/видео

Неверојатен феномен на Гренланд: Езеро исчезна за само 5 часа/видео

Слојот на мраз на Гренланд може да биде дебел неколку километри, а во текот на летото вообичаено е дел од површината да се стопи и да се создаде езеро. Тоа езеро потоа може да пронајде пукнатини во мразот, да се прошири под притисок и да создаде голем отвор кој се спушта до дното на ледената покривка која е за километар пониска. Тој познат феномен

Снимен неверојатен феномен: „Поминаа само пет часа и езерото исчезна, набрзо следуваше ново изненадување“

Снимен неверојатен феномен: „Поминаа само пет часа и езерото исчезна, набрзо следуваше ново изненадување“

Истражувачите во реално време набљудувале како ова езеро кое се наоѓа на површината на дебелиот мраз на Гренланд за неколку часа се празни низ длабоките пукнатини и тој феномен се очекува да биде почест поради климатските помени. Слојот на мараз на Гренланд може да биде дебел неколку километри, а во текот на летото вообичаено е дел од површината да

Пет милиони литри исчезнаа за 5 часа: Гренланд остана без цело езеро

Пет милиони литри исчезнаа за 5 часа: Гренланд остана без цело езеро

Ледениот слој во Гренланд може да биде дебел километар и во лето е вообичаено дел од површината да се одмрзне и да создаде езеро. Овие езера можат да најдат пукнатина во мразот, да го прошират под притисок и да создадат голем отвор што се спушта до дното на ледената капа на еден километар подолу. Овој феномен е тешко да се набљудува директно, но глациолозите

Феномен на Гренланд: Езеро исчезна за само пет часа

Феномен на Гренланд: Езеро исчезна за само пет часа

Езеро на површината на дебелиот слој мраз на Гренланд почна да се празни низ длабоки пукнатини и тој феномен се очекува да биде почест поради климатските промени. Слојот мраз на Гренланд може да биде дебел еден километар, а на лето е вообичаено дел од површината да се стопи и да се создаде езеро. Тоа езеро потоа ќе пронајде пукнатина во ледот, ќе ја

Феномен на Гренланд: Езеро исчезна за само пет часа

Феномен на Гренланд: Езеро исчезна за само пет часа

Езеро на површината на дебелиот слој мраз на Гренланд почна да се празни низ длабоки пукнатини и тој феномен се очекува да биде почест поради климатските промени. Слојот мраз на Гренланд може да биде дебел еден километар, а на лето е вообичаено дел од површината да се стопи и да се создаде езеро. Тоа езеро потоа ќе пронајде пукнатина во ледот, ќе ја

ФEНOМEН НА ГРEНЛAНД: Eзeрo иcчeзнa за caмo пeт чaсa

ФEНOМEН НА ГРEНЛAНД: Eзeрo иcчeзнa за caмo пeт чaсa

Езеро на површината на дeбeлиoт cлoј лед на Гренланд почна да се празни низ длабоки пyкнaтини и тој феномен се очекува да биде почест поради климатските промени. Слојот лед на Гренланд може да биде дeбeл еден километар, а на лето е вообичаено дел од површината да се стопи и да се создаде езеро. Тоа езеро потоа ќе пронајде пyкнaтинa во ледот, ќе ја