притисни ентер »

Обичаи и верувања
Обичаи и верувања

Обичаи и верувања

16 август 2019 Народна филозофија Пословици и поговорки Падна снего, се покри трагата. Падни стани оди. (На пијан човек). Пази Боже не от Турчин, а от потурнак. Пази Боже, слепо да прогледа. Пази Боже од крстен ѓаол. Пали му свеќа и на ѓаолот да не ти праит пакос. Пануклата кога биеше, помалку луѓе имаше. Парата е Јуда. Парата е многу мила. Парата

Народна филозофија

Народна филозофија

Народна филозофија Пословици и поговорки Падна снего, се покри трагата. Падни стани оди. (На пијан човек). Пази Боже не от Турчин, а от потурнак. Пази Боже, слепо да прогледа. Пази Боже од крстен ѓаол. Пали му свеќа и на ѓаолот да не ти праит пакос. Пануклата кога биеше, помалку луѓе имаше. Парата е Јуда. Парата е многу мила. Парата железни врати отвора

Обичаи и верувања

Обичаи и верувања

16 август 2019 Народна филозофија Пословици и поговорки  Падна снего, се покри трагата. Падни стани оди. (На пијан човек). Пази Боже не от Турчин, а от потурнак. Пази Боже, слепо да прогледа. Пази Боже од крстен ѓаол. 16 август 2019 Народна филозофија Пословици и поговорки Падна снего, се покри трагата. Падни стани оди. (На пијан човек). Пази Боже

НАРОДНА МУДРОСТ: Пази Боже од крстен ѓаол

НАРОДНА МУДРОСТ: Пази Боже од крстен ѓаол

Пословици и поговорки Падна снего, се покри трагата. Падни стани оди. (На пијан човек). Пази Боже не от Турчин, а от потурнак. Пази Боже, слепо да прогледа. Пази Боже од крстен ѓаол. Пали му свеќа и на ѓаолот да не ти праит пакос. Пануклата кога биеше, помалку луѓе имаше. Парата е Јуда. Парата е многу мила. Парата железни врати отвора и затвора. Парата