притисни ентер »

Северна Македонија – превод и геополитика
Северна Македонија – превод и геополитика

Северна Македонија – превод и геополитика

Дебатата која се развива околу начинот на кој функционира употребата на новото државно име по Преспанскиот договор, Северна Македонија, се чини во добар дел се фокусира врз лингвистичките аспекти поврзани со преводот, а помалку со геополитичките димензии по широкото меѓународно прифаќање на решението за повеќегодишниот меѓудржавен и регионален спор

Северна Македонија – превод и геополитика

Северна Македонија – превод и геополитика

Во секој случај, името Северна Македонија и неговата употреба во меѓународни рамки ја одразува перцепцијата на промените во геополитичката реалност во регионален и во поширок европски контекст. Без оглед на толкувањето на лингвистичките аспекти околу преводот, се чини дека тоа не ќе може пресудно да влијае на натамошното меѓународно етаблирање и користење