притисни ентер »

Ако одите на одмор во странство: ФЗОМ со важно известување до сите граѓани

Ако одите на одмор во странство: ФЗОМ со важно известување до сите граѓани

Ако се одлучите да летувате во Германија, Австрија, Турција, Хрватска, Словенија, Србија, Црна Гора, Бугарија, Босна и Херцеговина, Чешка, Холандија, Луксембург, Белгија, Франција, Италија, Словачка и Албанија добро е да ја знаете оваа информација. За да добиете здравстевно лекување во овие земји единствен услов е да имате двојазичен образец за здравствено

Одете на одмор без гајле, во Хрватска, Бугарија, Турција… можете бесплатно да се лекувате!

Одете на одмор без гајле, во Хрватска, Бугарија, Турција… можете бесплатно да се лекувате!

Македонските граѓани кои се здравствено осигурани преку Фондот за здравствено осигурување на Македонија, за време на годишниот одмор можат да го остварат своето право на итна и неопходна здравствена заштита и во уште 17 европски држави. Лекувањето може да се реализира само ако поседувате двојазичен образец кој е бесплатен и тој им важи во следните

Ако одите на одмор во странство: ФЗОМ со важно известување до сите граѓани

Ако одите на одмор во странство: ФЗОМ со важно известување до сите граѓани

Ако се одлучите да летувате во Германија, Австрија, Турција, Хрватска, Словенија, Србија, Црна Гора, Бугарија, Босна и Херцеговина, Чешка, Холандија, Луксембург, Белгија, Франција, Италија, Словачка и Албанија добро е да ја знаете оваа информација. За да добиете здравстевно лекување во овие земји единствен услов е да имате двојазичен образец за здравствено

Ако одите на одмор во странство: ФЗОМ со важно известување до сите граѓани

Ако одите на одмор во странство: ФЗОМ со важно известување до сите граѓани

Ако се одлучите да летувате во Германија, Австрија, Турција, Хрватска, Словенија, Србија, Црна Гора, Бугарија, Босна и Херцеговина, Чешка, Холандија, Луксембург, Белгија, Франција, Италија, Словачка и Албанија добро е да ја знаете оваа информација. За да добиете здравстевно лекување во овие земји единствен услов е да имате двојазичен образец за здравствено

Ако одите на одмор во странство: ФЗОМ со важно известување до сите граѓани

Ако одите на одмор во странство: ФЗОМ со важно известување до сите граѓани

Ако се одлучите да летувате во Германија, Австрија, Турција, Хрватска, Словенија, Србија, Црна Гора, Бугарија, Босна и Херцеговина, Чешка, Холандија, Луксембург, Белгија, Франција, Италија, Словачка и Албанија добро е да ја знаете оваа информација. За да добиете здравстевно лекување во овие земји единствен услов е да имате двојазичен образец за здравствено

Ако одите на одмор во странство: ФЗОМ со важно известување до сите граѓани

Ако одите на одмор во странство: ФЗОМ со важно известување до сите граѓани

Ако се одлучите да летувате во Германија, Австрија, Турција, Хрватска, Словенија, Србија, Црна Гора, Бугарија, Босна и Херцеговина, Чешка, Холандија, Луксембург, Белгија, Франција, Италија, Словачка и Албанија добро е да ја знаете оваа информација. За да добиете здравстевно лекување во овие земји единствен услов е да имате двојазичен образец за здравствено

Ако одите на одмор во странство: ФЗОМ со важно известување до сите граѓани

Ако одите на одмор во странство: ФЗОМ со важно известување до сите граѓани

Ако се одлучите да летувате во Германија, Австрија, Турција, Хрватска, Словенија, Србија, Црна Гора, Бугарија, Босна и Херцеговина, Чешка, Холандија, Луксембург, Белгија, Франција, Италија, Словачка и Албанија добро е да ја знаете оваа информација. За да добиете здравстевно лекување во овие земји единствен услов е да имате двојазичен образец за здравствено

Ако одите на одмор во странство: ФЗОМ со важно известување до сите граѓани

Ако одите на одмор во странство: ФЗОМ со важно известување до сите граѓани

Ако се одлучите да летувате во Германија, Австрија, Турција, Хрватска, Словенија, Србија, Црна Гора, Бугарија, Босна и Херцеговина, Чешка, Холандија, Луксембург, Белгија, Франција, Италија, Словачка и Албанија добро е да ја знаете оваа информација. За да добиете здравстевно лекување во овие земји единствен услов е да имате двојазичен образец за здравствено

Ако одите на одмор во странство: ФЗОМ со важно известување до сите граѓани

Ако одите на одмор во странство: ФЗОМ со важно известување до сите граѓани

Ако се одлучите да летувате во Германија, Австрија, Турција, Хрватска, Словенија, Србија, Црна Гора, Бугарија, Босна и Херцеговина, Чешка, Холандија, Луксембург, Белгија, Франција, Италија, Словачка и Албанија добро е да ја знаете оваа информација. За да добиете здравстевно лекување во овие земји единствен услов е да имате двојазичен образец за здравствено

Ако одите на одмор во странство: ФЗОМ со важно известување до сите граѓани

Ако одите на одмор во странство: ФЗОМ со важно известување до сите граѓани

Ако се одлучите да летувате во Германија, Австрија, Турција, Хрватска, Словенија, Србија, Црна Гора, Бугарија, Босна и Херцеговина, Чешка, Холандија, Луксембург, Белгија, Франција, Италија, Словачка и Албанија добро е да ја знаете оваа информација. За да добиете здравстевно лекување во овие земји единствен услов е да имате двојазичен образец за здравствено