притисни ентер »

Таблоидизација на јавниот дискурс
Таблоидизација на јавниот дискурс

Таблоидизација на јавниот дискурс

Медиумите се процес и алатки што технолошки и содржински се условени од т.н. дневна ажурност, но истовремено и од степенот и нивото на општествено-историскиот контекст, глобалниот подем и економскиот развој. Либерализацијата на овој важен и деликатен дел на општествената стварност кај нас не беше резултат на осмислена медиумска политика, туку повеќе

ЗНМ: Важноста на независното и професионалното новинарство стана поважна од кога било

ЗНМ: Важноста на независното и професионалното новинарство стана поважна од кога било

Одбележувајќи го Светскиот ден за слобода на медиумите – 3 мај, денес во услови на светска здравствена криза, повеќе од кога и да е претходно стана јасно значењето на независното и професионално новинарство. Кризата предизвикана од пандемијата со Ковид-19 ги исфрли на врвот сите доблести, но и слабости на новинарството кое во изминатиот период минува

ЗНМ: Важноста на независното и професионалното новинарство стана поважна од кога било

ЗНМ: Важноста на независното и професионалното новинарство стана поважна од кога било

Одбележувајќи го Светскиот ден за слобода на медиумите – 3 мај, денес во услови на светска здравствена криза, повеќе од кога и да е претходно стана јасно значењето на независното и професионално новинарство, велат од Здружението на новинари на Македонија. Кризата предизвикана од пандемијата со Ковид-19, велат од ЗНМ, ги исфрли на врвот сите доблести,

ЗНМ: Важноста на независното и професионалното новинарство стана поважна од кога било

ЗНМ: Важноста на независното и професионалното новинарство стана поважна од кога било

Одбележувајќи го Светскиот ден на слобода на медиумите – 3 мај, денес во услови на светска здравствена криза, повеќе од кога и да е претходно стана јасно значењето на независното и професионално новинарство, велат од Здружението на новинари на Македонија. Кризата предизвикана од пандемијата со Ковид-19, велат од ЗНМ, ги исфрли на врвот сите доблести,

ЗНМ: Професионалното наспроти пропагандистичкото новинарство, денес е повеќе од било кога предизвик за сите нас

ЗНМ: Професионалното наспроти пропагандистичкото новинарство, денес е повеќе од било кога предизвик за сите нас

Одбележувајќи го Светскиот ден на слобода на медиумите – 3 мај, денес во услови на светска здравствена криза, повеќе од кога и да е претходно стана јасно значењето на независното и професионално новинарство, велат од Здружението на новинари на Македонија. Кризата предизвикана од пандемијата со Ковид-19, велат од ЗНМ, ги исфрли на врвот сите доблести,

ЗНМ: Важноста на независното и професионалното новинарство стана поважна од кога било

ЗНМ: Важноста на независното и професионалното новинарство стана поважна од кога било

Одбележувајќи го Светскиот ден за слобода на медиумите – 3 мај, денес во услови на светска здравствена криза, повеќе од кога и да е претходно стана јасно значењето на независното и професионално новинарство. Кризата предизвикана од пандемијата со Ковид-19 ги исфрли на врвот сите доблести, но и слабости на новинарството кое во изминатиот период минува

ЗНМ: Важноста на независното и професионалното новинарство стана поважна од кога било

ЗНМ: Важноста на независното и професионалното новинарство стана поважна од кога било

Одбележувајќи го Светскиот ден за слобода на медиумите – 3 мај, денес во услови на светска здравствена криза, повеќе од кога и да е претходно стана јасно значењето на независното и професионално новинарство, велат од Здружението на новинари на Македонија. Кризата предизвикана од пандемијата со Ковид-19, велат од ЗНМ, ги исфрли на врвот сите доблести,

ЗНМ: Важноста на независното и професионалното новинарство стана поважна од кога било

ЗНМ: Важноста на независното и професионалното новинарство стана поважна од кога било

Одбележувајќи го Светскиот ден за слобода на медиумите – 3 мај, денес во услови на светска здравствена криза, повеќе од кога и да е претходно стана јасно значењето на независното и професионално новинарство, велат од Здружението на новинари на Македонија. Кризата предизвикана од пандемијата со Ковид-19, велат од ЗНМ, ги исфрли на врвот сите доблести,

ЗНМ: Важноста на независното и професионалното новинарство стана поважна од кога било

ЗНМ: Важноста на независното и професионалното новинарство стана поважна од кога било

Одбележувајќи го Светскиот ден за слобода на медиумите – 3 мај, денес во услови на светска здравствена криза, повеќе од кога и да е претходно стана јасно значењето на независното и професионално новинарство, велат од Здружението на новинари на Македонија. Кризата предизвикана од пандемијата со ковид-19, велат од ЗНМ, ги исфрли на врвот сите доблести,

ЗНМ: Важноста на независното и професионалното новинарство стана поважна од кога било

ЗНМ: Важноста на независното и професионалното новинарство стана поважна од кога било

Одбележувајќи го Светскиот ден за слобода на медиумите – 3 мај, денес во услови на светска здравствена криза, повеќе од кога и да е претходно стана јасно значењето на независното и професионално новинарство. Кризата предизвикана од пандемијата со Ковид-19 ги исфрли на врвот сите доблести, но и слабости на новинарството кое во изминатиот период минува