притисни ентер »

Локалитетот Длабока Река во Маврово ќе биде номиниран за прелиминарната листа на УНЕСКО
Локалитетот Длабока Река во Маврово ќе биде номиниран за прелиминарната листа на УНЕСКО

Локалитетот Длабока Река во Маврово ќе биде номиниран за прелиминарната листа на УНЕСКО

Владата денеска ја разгледа и усвои Информацијата во врска со постапката за номинирање на локалитетот Длабока Река во Националниот парк Маврово на Прелиминарната листа на УНЕСКО. Локалитетот Длабока Река како дел од Националниот парк Маврово, поседува исклучителни природни вредности преставени преку голема биолошка и пределска разновидност. Една од

Локалитетот Длабока Река во Маврово ќе биде номиниран за прелиминарната листа на УНЕСКО

Локалитетот Длабока Река во Маврово ќе биде номиниран за прелиминарната листа на УНЕСКО

Владата денеска ја разгледа и усвои Информацијата во врска со постапката за номинирање на локалитетот Длабока Река во Националниот парк Маврово на прелиминарната листа на УНЕСКО. Локалитетот Длабока Река како дел од Националниот парк Маврово, поседува исклучителни природни вредности преставени преку голема биолошка и пределска разновидност. Една од

Локалитетот Длабока Река во НП „Маврово“ ќе биде номиниран на Прелиминарната листа на УНЕСКО

Локалитетот Длабока Река во НП „Маврово“ ќе биде номиниран на Прелиминарната листа на УНЕСКО

Владата на денешната трета редовна седница ја разгледа и усвои Информацијата во врска со постапката за номинирање на локалитетот Длабока Река во Националниот парк Маврово на Прелиминарната листа на УНЕСКО. Локалитетот Длабока Река како дел од Националниот парк Маврово, поседува исклучителни природни вредности преставени преку голема биолошка и пределска

Владата ја усвои Информацијата за номинирање на Длабока Река на Прелиминарната листа на УНЕСКО

Владата ја усвои Информацијата за номинирање на Длабока Река на Прелиминарната листа на УНЕСКО

Владата денеска ја разгледа и усвои Информацијата во врска со постапката за номинирање на локалитетот Длабока Река во Националниот парк Маврово на Прелиминарната листа на УНЕСКО. -Локалитетот Длабока Река како дел од Националниот парк Маврово има исклучителни природни вредности преставени преку голема биолошка и пределска разновидност. Една од основните

Длабока Река во Националниот парк Маврово ќе се најде на Прелиминарната листа на УНЕСКО

Длабока Река во Националниот парк Маврово ќе се најде на Прелиминарната листа на УНЕСКО

Владата денеска на седница ја разгледа и усвои Информацијата за постапката за номинирање на локалитетот Длабока Река во Националниот парк Маврово на Прелиминарната листа на УНЕСКО. Локалитетот има исклучителни природни вредности преставени преку голема биолошка и пределска разновидност.„Една од основните карактеристики на овој локалитет е старата (девствена)

Локалитетот Длабока Река во Маврово ќе биде номиниран за прелиминарната листа на УНЕСКО

Локалитетот Длабока Река во Маврово ќе биде номиниран за прелиминарната листа на УНЕСКО

Владата денеска ја разгледа и усвои Информацијата во врска со постапката за номинирање на локалитетот Длабока Река во Националниот парк Маврово на прелиминарната листа на УНЕСКО. Локалитетот Длабока Река како дел од Националниот парк Маврово, поседува исклучителни природни вредности преставени преку голема биолошка и пределска разновидност. Една од

Владата ја усвои Информацијата за номинирање на Длабока Река на Прелиминарната листа на УНЕСКО

Владата ја усвои Информацијата за номинирање на Длабока Река на Прелиминарната листа на УНЕСКО

Владата денеска ја разгледа и усвои Информацијата во врска со постапката за номинирање на локалитетот Длабока Река во Националниот парк Маврово на Прелиминарната листа на УНЕСКО. -Локалитетот Длабока Река како дел од Националниот парк Маврово има исклучителни природни вредности преставени преку голема биолошка и пределска разновидност. Една од основните

Локалитетот Длабока Река во Маврово ќе биде номиниран за прелиминарната листа на УНЕСКО

Локалитетот Длабока Река во Маврово ќе биде номиниран за прелиминарната листа на УНЕСКО

Владата денеска ја разгледа и усвои Информацијата во врска со постапката за номинирање на локалитетот Длабока Река во Националниот парк Маврово на прелиминарната листа на УНЕСКО. Локалитетот Длабока Река како дел од Националниот парк Маврово, поседува исклучителни природни вредности преставени преку голема биолошка и пределска разновидност. Една од

Владата ја усвои Информацијата за номинирање на Длабока Река на Прелиминарната листа на УНЕСКО

Владата ја усвои Информацијата за номинирање на Длабока Река на Прелиминарната листа на УНЕСКО

– Владата денеска ја разгледа и усвои Информацијата во врска со постапката за номинирање на локалитетот Длабока Река во Националниот парк Маврово на Прелиминарната листа на УНЕСКО. -Локалитетот Длабока Река како дел од Националниот парк Маврово има исклучителни природни вредности преставени преку голема биолошка и пределска разновидност. Една од основните

Владата ја усвои Информацијата за номинирање на Длабока Река на Прелиминарната листа на УНЕСКО

Владата ја усвои Информацијата за номинирање на Длабока Река на Прелиминарната листа на УНЕСКО

-Локалитетот Длабока Река како дел од Националниот парк Маврово има исклучителни природни вредности преставени преку голема биолошка и пределска разновидност. Една од основните карактеристики на овој локалитет е старата (девствена) букова шума (Fagus sylvatica) која се развива во долината на Длабока Река на планинскиот масив Кораб, со скоро никаква