притисни ентер »

Мачорот од британскиот Foreign Office оди во пензија
Мачорот од британскиот Foreign Office оди во пензија

Мачорот од британскиот Foreign Office оди во пензија

Палмерстон, познатиот мачор на британското Министерство за надворешни работи, по 4,5 години стаж на буден и одговорен „ловец на глувци“, заминува в пензија. По тој повод, неговиот „официјален“ Твитер-профил објави и писмо во име на мачето, обележано со две шепи наместо потпис. Писмото е адресирано до Симон Мекдоналд, потсекретарот на Министерството

Најпознатиот мачор во Лондон заминува в пензија

Најпознатиот мачор во Лондон заминува в пензија

Палмерстон, познатиот мачор на британското Министерство за надворешни работи, по 4,5 години стаж на буден и одговорен „ловец на глувци“, заминува в пензија. По тој повод, неговиот „официјален“ Твитер-профил објави и писмо во име на мачето, обележано со две шепи наместо потпис. Писмото е адресирано до Симон Мекдоналд, потсекретарот на Министерството

Најпознатиот мачор во Лондон заминува в пензија

Најпознатиот мачор во Лондон заминува в пензија

Палмерстон, познатиот мачор на британското Министерство за надворешни работи, по 4,5 години стаж на буден и одговорен „ловец на глувци“, заминува в пензија. По тој повод, неговиот „официјален“ Твитер-профил објави и писмо во име на мачето, обележано со две шепи наместо потпис. Писмото е адресирано до Симон Мекдоналд, потсекретарот на Министерството

Најпознатиот мачор во Лондон заминува в пензија

Најпознатиот мачор во Лондон заминува в пензија

Палмерстон, познатиот мачор на британското Министерство за надворешни работи, по 4,5 години стаж на буден и одговорен „ловец на глувци”, заминува в пензија. По тој повод, неговиот „официјален” Твитер-профил објави и писмо во име на мачето, обележано со две шепи наместо потпис. Писмото е адресирано до Симон Мекдоналд, потсекретарот на Министерството

Најпознатиот мачор во Лондон заминува в пензија

Најпознатиот мачор во Лондон заминува в пензија

Палмерстон, познатиот мачор на британското Министерство за надворешни работи, по 4,5 години стаж на буден и одговорен „ловец на глувци“, заминува в пензија. По тој повод, неговиот „официјален“ Твитер-профил објави и писмо во име на мачето, обележано со две шепи наместо потпис. Писмото е адресирано до Симон Мекдоналд, потсекретарот на Министерството

Најпознатиот мачор во Лондон заминува вo пензија

Најпознатиот мачор во Лондон заминува вo пензија

Палмерстон, познатиот мачор на британското Министерство за надворешни работи, по 4,5 години стаж на буден и одговорен „ловец на глувци“, заминува в пензија. По тој повод, неговиот „официјален“ Твитер-профил објави и писмо во име на мачето, обележано со две шепи наместо потпис. Писмото е адресирано до Симон Мекдоналд, потсекретарот на Министерството

Најпознатиот мачор во Лондон заминува в пензија

Најпознатиот мачор во Лондон заминува в пензија

Палмерстон, познатиот мачор на британското Министерство за надворешни работи, по 4,5 години стаж на буден и одговорен „ловец на глувци“, заминува в пензија. По тој повод, неговиот „официјален“ Твитер-профил објави и писмо во име на мачето, обележано со две шепи наместо потпис. Писмото е адресирано до Симон Мекдоналд, потсекретарот на Министерството

Најпознатиот мачор во Лондон заминува в пензија

Најпознатиот мачор во Лондон заминува в пензија

Најпознатиот мачор во Лондон заминува в пензија Палмерстон, познатиот мачор на британското Министерство за надворешни работи, по 4,5 години стаж на буден и одговорен „ловец на глувци“, заминува в пензија. По тој повод, неговиот „официјален“ Твитер-профил објави и писмо во име на мачето, обележано со две шепи наместо потпис. Писмото е адресирано до

Мачорот на Британското МНР заминува в пензија

Мачорот на Британското МНР заминува в пензија

Палмерстон, познатиот мачор на британското Министерство за надворешни работи, по 4,5 години стаж на буден и одговорен „ловец на глувци“, заминува в пензија. По тој повод, неговиот „официјален“ Твитер-профил објави и писмо во име на мачето, обележано со две шепи наместо потпис. Писмото е адресирано до Симон Мекдоналд, потсекретарот на Министерството