притисни ентер »

Не се појавуваат сите ретки болести во детството, некои се појавуваат многу подоцна во животот

Не се појавуваат сите ретки болести во детството, некои се појавуваат многу подоцна во животот

Симптомите на Леукоенцефалопатија со аксонални сфероиди и пигментирана глија кај возрасни (АЛСП) обично започнуваат во четириесеттите години и се влошуваат со текот на времето. Со тек на време  заболените не можат да одат, да зборуваат и да се грижат за себе. Во месецот со најмалку дена во годината, во месецот кој пациентите со ретки болести го викаат

Ги запознаваме ретките болести: АЛСП

Ги запознаваме ретките болести: АЛСП

АЛСП претставува ретка невролошка состојба, автозомно доминантна болест која се карактеризира со зрела леукодистрофија (група на ретки, прогресивни, метаболички, генетски заболувања кои влијаат на мозокот, ‘рбетниот мозок, а често и на периферните нерви) која најчесто доведува до смрт за oколу 5-7 години. Главен белег е леукоенцефалопатија (нарушување

Ги запознаваме ретките болести: АЛСП

Ги запознаваме ретките болести: АЛСП

АЛСП претставува ретка невролошка состојба, автозомно доминантна болест која се карактеризира со зрела леукодистрофија (група на ретки, прогресивни, метаболички, генетски заболувања кои влијаат на мозокот, ‘рбетниот мозок, а често и на периферните нерви) која најчесто доведува до смрт за oколу 5-7 години. Главен белег е леукоенцефалопатија (нарушување

Леукоенцефалопатија со аксонални сфероиди и пигментирана глија кај возрасни

Леукоенцефалопатија со аксонални сфероиди и пигментирана глија кај возрасни

Симптомите обично започнуваат во четириесеттите години кај заболените и се влошуваат со текот на времето. Промените на личноста, како и депресијата се меѓу најраните симптоми на АЛСП. Заболените можат да развијат губење на меморија и губење на способноста за планирање и спроведување на активности и стратегии за решавање на проблеми, а со тоа и  губење

Ги запознаваме ретките болести: Леукоенцефалопатија Со аксонални сфероиди и пигментирана глина кај возрасни

Ги запознаваме ретките болести: Леукоенцефалопатија Со аксонални сфероиди и пигментирана глина кај возрасни

Со едукативната кампања „Ги запознаваме ретките болести“ на Здружението за лица со ретки болести „Живот со предизвици“, секој ден во февруари се зборува за една ретка болест, начинот на дијагностицирање, третман и предизвиците со кои се соочуваат луѓето што живеат со неа. Како ја добиваат дијагнозата? Дали има некаков лек? Колку и дали воошто се пристапни

Ги запознаваме ретките болести: Леукоенцефалопатија со аксонални сфероиди и пигментирана глија кај возрасни

Ги запознаваме ретките болести: Леукоенцефалопатија со аксонални сфероиди и пигментирана глија кај возрасни

Охрид, 21. февруари 2021 (ОХРИДПРЕС) – Во месецот со најмалку дена во годината, во месецот кој пациентите со ретки болести го викаат „свој“, месецот кој е редок по своите ретки 28 или 29 дена ќе се обидеме поблиску да Ве запознаеме со ретките болести во Република Македонија. Секој ден ќе Ве запознаваме со по една ретка болест и ќе се обидеме да добиеме

Ги запознаваме ретките болести: Леукоенцефалопатија со аксонални сфероиди и пигментирана глија кај возрасни

Ги запознаваме ретките болести: Леукоенцефалопатија со аксонални сфероиди и пигментирана глија кај возрасни

Со едукативната кампања „Ги запознаваме ретките болести“ на Здружението за лица со ретки болести „Живот со предизвици“, секој ден во февруари се зборува за една ретка болест, начинот на дијагностицирање, третман и предизвиците со кои се соочуваат луѓето што живеат со неа. Како ја добиваат дијагнозата? Дали има некаков лек? Колку и дали воошто се пристапни