притисни ентер »

Неделен извештај на ЈП Водовод и канализација: Водата во Скопје е безбедна
Неделен извештај на ЈП Водовод и канализација: Водата во Скопје е безбедна

Неделен извештај на ЈП Водовод и канализација: Водата во Скопје е безбедна

ЈП Водовод и канализација – Скопје со цел подобра информираност на граѓаните на град Скопје, го објавува неделниот извештај за квалитетот и безбедноста на водата за пиење, добиен од анализите спроведени во Секторот за санитарна контрола, кој е всушност прва лабораторија во државата која го акредитира своето работење според стандардот ИСО17025:2018

Водата во Скопје безбедна за пиење

Водата во Скопје безбедна за пиење

Анализите се извршени минатата недела, од 22-ри до 26 ноември. Земени се 199 примероци за физичко-хемиска и 199 примероци за микробиолошка анализа од 48 мерни места во градот. -Согласно добиените резултати од испитувањата, сите примероци одговараат на Правилникот за барања за безбедност и квалитет на водата за пиење, наведува ЈП „Водовод и канализација"

Водата во Скопје безбедна за пиење

Водата во Скопје безбедна за пиење

Последните анализи на Секторот за санитарна контрола при ЈП „Водовод и канализација“ покажуваат дека водата во Скопје е безбедна и квалитетна за пиење. Анализите се извршени минатата недела, од 22-ри до 26 ноември. Земени се 199 примероци за физичко-хемиска и 199 примероци за микробиолошка анализа од 48 мерни места во градот. -Согласно добиените резултати

Во Скопје се пие добра вода

Во Скопје се пие добра вода

ЈП Водовод и канализација – Скопје со цел подобра информираност на граѓаните на град Скопје, го објавува неделниот извештај за квалитетот и безбедноста на водата за пиење, добиен од анализите спроведени во Секторот за санитарна контрола, кој е всушност прва лабораторија во државата која го акредитира своето работење според стандардот ИСО17025:2018

Водата во Скопје е добра и безбедна за пиење

Водата во Скопје е добра и безбедна за пиење

ЈП Водовод и канализација – Скопје со цел подобра информираност на граѓаните на град Скопје, го објавува неделниот извештај за квалитетот и безбедноста на водата за пиење, добиен од анализите спроведени во Секторот за санитарна контрола, кој е всушност прва лабораторија во државата која го акредитира своето работење според стандардот ИСО17025:2018

Скопјани пијат квалитетна и безбедна вода

Скопјани пијат квалитетна и безбедна вода

Скопјани пијат квалитетна и безбедна вода. Тоа го потврдуваат анализите и испитувањата на примероците вода земени од повеќе локации во градот, спроведени во Секторот за санитарна контрола при јавното претпријатие „Водовод и канализација“  кој е всушност прва лабораторија во државата која го акредитира своето работење според стандардот ИСО17025:2018

Водата во Скопје безбедна за пиење

Водата во Скопје безбедна за пиење

Анализите се извршени минатата недела, од 22-ри до 26 ноември. Земени се 199 примероци за физичко-хемиска и 199 примероци за микробиолошка анализа од 48 мерни места во градот.

Водата во Скопје безбедна за пиење

Водата во Скопје безбедна за пиење

– Последните анализи на Секторот за санитарна контрола при ЈП „Водовод и канализација“ покажуваат дека водата во Скопје е безбедна и квалитетна за пиење. Анализите се извршени минатата недела, од 22-ри до 26 ноември. Земени се 199 примероци за физичко-хемиска и 199 примероци за микробиолошка анализа од 48 мерни места во градот. -Согласно добиените