притисни ентер »

Градоначалникот на Љубљана под истрага за затајување данок
Градоначалникот на Љубљана под истрага за затајување данок

Градоначалникот на Љубљана под истрага за затајување данок

Словенечката финансиска полиција ја стави под хипотека семејната куќа на градоначалникот на Љубљана, Зоран Јанковиќ за да обезбеди наплата на долг од 335.000 евра, настанат од даночно затајување. Јанковиќ, некогашен директор на „Меркатор“ и бизнисмен, веќе четврти мандат е градоначалник на Љубљана. Постапката која е отворена се однесува на парични

Градоначалникот на Љубљана под истрага на словенечката финансиска полиција

Градоначалникот на Љубљана под истрага на словенечката финансиска полиција

Словенечката финансиска полиција ја стави под хипотека семејната куќа на градоначалникот на Љубљана, Зоран Јанковиќ за да обезбеди наплата на долг од 335.000 евра, настанат од даночно затајување. Јанковиќ, некогашен директор на „Меркатор“ и бизнисмен, веќе четврти мандат е градоначалник на Љубљана. Постапката која е отворена се однесува на парични

Градоначалникот на Љубљана под истрага за затајување данок

Градоначалникот на Љубљана под истрага за затајување данок

Словенечката финансиска полиција ја стави под хипотека семејната куќа на градоначалникот на Љубљана, Зоран Јанковиќ, за да обезбеди наплата на долг од 335.000 евра настанат од даночно затајување. Јанковиќ, некогашен директор на „Меркатор“ и бизнисмен, веќе четврти мандат е градоначалник на Љубљана. Постапката која е отворена се однесува на парични

Градоначалникот на Љубљана, Зоран Јанковиќ, под истрага за затајување данок

Градоначалникот на Љубљана, Зоран Јанковиќ, под истрага за затајување данок

Словенечката финансиска полиција упишала хипотека на семејната куќа на љубљанскиот градоначалник Зоран Јанковиќ за да ја обезбеди наплатата на потенцијален долг од 335.000 евра, настанат од даночно затајување. Постапката, со која практично се блокира нечиј имот за лицето да не може да го продаде, е вообичаена за даночниците да можат да ја утврдат обврската

Градоначалникот на Љубљана под истрага за затајување данок

Градоначалникот на Љубљана под истрага за затајување данок

Словенечката финансиска полиција ја стави под хипотека семејната куќа на градоначалникот на Љубљана, Зоран Јанковиќ, за да обезбеди наплата на долг од 335.000 евра настанат од даночно затајување. Јанковиќ, некогашен директор на „Меркатор“ и бизнисмен, веќе четврти мандат е градоначалник на Љубљана. Постапката која е отворена се однесува на парични

Градоначалникот на Љубљана под истрага за затајување данок

Градоначалникот на Љубљана под истрага за затајување данок

Словенечката финансиска полиција ја стави под хипотека семејната куќа на градоначалникот на Љубљана, Зоран Јанковиќ, за да обезбеди наплата на долг од 335.000 евра настанат од даночно затајување. Јанковиќ, некогашен директор на „Меркатор“ и бизнисмен, веќе четврти мандат е градоначалник на Љубљана. Постапката која е отворена се однесува на парични

Градоначалникот на Љубљана, Зоран Јанковиќ, под истрага за затајување данок

Градоначалникот на Љубљана, Зоран Јанковиќ, под истрага за затајување данок

Словенечката финансиска полиција упишала хипотека на семејната куќа на љубљанскиот градоначалник Зоран Јанковиќ за да ја обезбеди наплатата на потенцијален долг од 335.000 евра, настанат од даночно затајување. Постапката, со која практично се блокира нечиј имот за лицето да не може да го продаде, е вообичаена за даночниците да можат да ја утврдат обврската

Градоначалникот на Љубљана, Зоран Јанковиќ, под истрага за затајување данок

Градоначалникот на Љубљана, Зоран Јанковиќ, под истрага за затајување данок

Градоначалникот на Љубљана, Зоран Јанковиќ, под истрага за затајување данок Словенечката финансиска полиција упишала хипотека на семејната куќа на љубљанскиот градоначалник Зоран Јанковиќ за да ја обезбеди наплатата на потенцијален долг од 335.000 евра, настанат од даночно затајување. Постапката, со која практично се блокира нечиј имот за лицето да

Градоначалникот на Љубљана под истрага за затајување данок

Градоначалникот на Љубљана под истрага за затајување данок

Словенечката финансиска полиција упишала хипотека на семејната куќа на љубљанскиот градоначалник Зоран Јанковиќ за да ја обезбеди наплатата на потенцијален долг од 335.000 евра, настанат од даночно затајување. Постапката, со која практично се блокира нечиј имот за лицето да не може да го продаде, е вообичаена за даночниците да можат да ја утврдат обврската