притисни ентер »

Машки биолошки часовник
Машки биолошки часовник

Машки биолошки часовник

Кога станува збор за плодноста и раѓањето, секогаш се спомнува биолошкиот часовник на жената, но се заборава дека истиот тој часовник отчукува и за мажите. Плодноста на мажите опаѓа со годините, а според нова студија, мажите би требало да размислуваат за замрзнување сперма уште пред да наполнат 35 години. Причина за тоа е што плодноста е помала кај

И на мажите им отчукува биолошкиот часовник

И на мажите им отчукува биолошкиот часовник

Кога станува збор за плодноста и раѓањето, секогаш се спомнува биолошкиот часовник на жената, но се заборава дека истиот тој часовник отчукува и за мажите. Плодноста на мажите опаѓа со годините, а според нова студија, мажите би требало да размислуваат за замрзнување сперма уште пред да наполнат 35 години. Причина за тоа е што плодноста е помала кај

И мажите имаат биолошки часовник

И мажите имаат биолошки часовник

Која е граничната возраст за татковство и кои се ризиците за децата? Ж ените многу почесто размислуваат за својот биолошки часовник и за тоа која е најдобрата возраст да се стане мајка, но и возраста на мажот има незанемарлива улога. Повеќе се става акцент на биолошкиот часовник и на плодноста кај жените, но новите истражувања тврдат дека ни мажите

И мажите имаат биолошки часовник

И мажите имаат биолошки часовник

Која е граничната возраст за татковство и кои се ризиците за децата? Ж ените многу почесто размислуваат за својот биолошки часовник и за тоа која е најдобрата возраст да се стане мајка, но и возраста на мажот има незанемарлива улога. Повеќе се става акцент на биолошкиот часовник и на плодноста кај жените, но новите истражувања тврдат дека ни мажите