притисни ентер »

Оштетени цевки ги оставија земјоделците од штипско–карбинскиот регион без вода за наводнување
Оштетени цевки ги оставија земјоделците од штипско–карбинскиот регион без вода за наводнување

Оштетени цевки ги оставија земјоделците од штипско–карбинскиот регион без вода за наводнување

Жителите од карбинскиот регион остана без вода за наводнување. Земјоделците реагираат дека житото и детелината им се исушиле, бидејќи при изградбата на експресниот пат Штип-Кочани оштетени се повеќе цевки од системот за наводнување. Имено, 50 семејства од селото Долни Балван во општина Карбинци бараат водата од езерото Калиманци што побрзо да пристигне

Оштетени цевки оставија земјоделци од штипско–карбинскиот регион без вода за наводнување

Оштетени цевки оставија земјоделци од штипско–карбинскиот регион без вода за наводнување

Жителите од карбинскиот регион остана без вода за наводнување. Земјоделците реагираат дека житото и детелината им се исушиле, бидејќи при изградбата на експресниот пат Штип-Кочани оштетени се повеќе цевки од системот за наводнување. Имено, 50 семејства од селото Долни Балван во општина Карбинци бараат водата од езерото Калиманци што побрзо да пристигне

Оштетени цевки ги оставија земјоделските од штипско–карбинскиот регион без вода за наводнување

Оштетени цевки ги оставија земјоделските од штипско–карбинскиот регион без вода за наводнување

Жителите од карбинскиот регион остана без вода за наводнување. Земјоделците реагираат дека житото и детелината им се исушиле, бидејќи при изградбата на експресниот пат Штип-Кочани оштетени се повеќе цевки од системот за наводнување. Имено, 50 семејства од селото Долни Балван во општина Карбинци бараат водата од езерото Калиманци што побрзо да пристигне

Оштетени цевки ги оставија земјоделските од штипско–карбинскиот регион без вода за наводнување

Оштетени цевки ги оставија земјоделските од штипско–карбинскиот регион без вода за наводнување

Жителите од карбинскиот регион остана без вода за наводнување. Земјоделците реагираат дека житото и детелината им се исушиле, бидејќи при изградбата на експресниот пат Штип-Кочани оштетени се повеќе цевки од системот за наводнување. Имено, 50 семејства од селото Долни Балван во општина Карбинци бараат водата од езерото Калиманци што побрзо да пристигне

Штипско и Овчеполе без вода заради оштетени цевки за наводнување

Штипско и Овчеполе без вода заради оштетени цевки за наводнување

Штипско и Овчеполе без вода заради оштетени цевки за наводнување Штипско и Овчеполе останаа без вода. Земјоделците реагираат дека житото и детелината им се исуши, бидејќи при изградбата на експресниот пат Штип-Кочани оштетени се повеќе цевки од системот за наводнување. Бараат водата од езерото Калиманци што поскору да пристигне до нивите, ако за десеттина

Оштетени цевки ги оставија земјоделските од штипско–карбинскиот регион без вода за наводнување

Оштетени цевки ги оставија земјоделските од штипско–карбинскиот регион без вода за наводнување

Жителите од карбинскиот регион остана без вода за наводнување. Земјоделците реагираат дека житото и детелината им се исушиле, бидејќи при изградбата на експресниот пат Штип-Кочани оштетени се повеќе цевки од системот за наводнување. Имено, 50 семејства од селото Долни Балван во општина Карбинци бараат водата од езерото Калиманци што побрзо да пристигне

НЕГРИЖА: Штипско–карбинскиот регион остана без вода за наводнување

НЕГРИЖА: Штипско–карбинскиот регион остана без вода за наводнување

Жителите од карбинскиот регион остана без вода за наводнување. Земјоделците реагираат дека житото и детелината им се исушиле, бидејќи при изградбата на експресниот пат Штип-Кочани оштетени се повеќе цевки од системот за наводнување. Имено, 50 семејства од селото Долни Балван во општина Карбинци бараат водата од езерото Калиманци што побрзо да пристигне

Оштетени цевки ги оставија земјоделските од штипско–карбинскиот регион без вода за наводнување

Оштетени цевки ги оставија земјоделските од штипско–карбинскиот регион без вода за наводнување

Жителите од карбинскиот регион остана без вода за наводнување. Земјоделците реагираат дека житото и детелината им се исушиле, бидејќи при изградбата на експресниот пат Штип-Кочани оштетени се повеќе цевки од системот за наводнување.

Протест на земјоделци за експресниот пат Штип -Кочани: Бараат пристап до нивите

Протест на земјоделци за експресниот пат Штип -Кочани: Бараат пристап до нивите

Група  сопственици на земјоделско земјиште во атарите на кочанските села Тркање и Бања, излегоа на протест со барање да им се обезбеди пристап до нивите со изградбата на експресниот пат Штип-Кочани. Земјоделците истакнаа дека над 500 хектари обработливо земјиште во месностите Валог и Конско, што се наоѓаат на катастарската граница меѓу двете села,

Земјоделци од Кочанско бараат пристап до нивите со изградбата на експресниот пат Штип-Кочани

Земјоделци од Кочанско бараат пристап до нивите со изградбата на експресниот пат Штип-Кочани

Група сопственици на земјоделско земјиште во атарите на кочанските села Тркање и Бања, излегоа на протест со барање да им се обезбеди пристап до нивите со изградбата на експресниот пат Штип-Кочани. Земјоделците истакнаа дека над 500 хектари обработливо земјиште во месностите Валог и Конско, што се наоѓаат на катастарската граница меѓу двете села, ќе