притисни ентер »

Samsung „Life Unstoppable: the house of surprises” – сеопфатно виртуелно искуство за спознавање на моќта на уредите поврзани во екосистем

Samsung „Life Unstoppable: the house of surprises” – сеопфатно виртуелно искуство за спознавање на моќта на уредите поврзани во екосистем

Новото поглавје од проектот „Life Unstoppable“ и турнејата „house of surprises“ носи уникатно искуство, многу забава, интересен наратив и несекојдневно запoзнавање со производите и иновациите на Samsung. Компанијата Samsung го претстави проектот „Life Unstoppable 2021“ и необичната виртуелна турнеја низ куќата на изненадувања („house of surprises“)

Samsung „Life Unstoppable: the house of surprises” – сеопфатно виртуелно искуство за спознавање на моќта на уредите поврзани во екосистем

Samsung „Life Unstoppable: the house of surprises” – сеопфатно виртуелно искуство за спознавање на моќта на уредите поврзани во екосистем

Новото поглавје од проектот „Life Unstoppable“ и турнејата „house of surprises“ носи уникатно искуство, многу забава, интересен наратив и несекојдневно запoзнавање со производите и иновациите на Samsung. Компанијата Samsung го претстави проектот „Life Unstoppable 2021“ и необичната виртуелна турнеја низ куќата на изненадувања („house of surprises“)

Samsung “Life Unstoppable:the house of surprises”: Сеопфатно виртуелно искуство за спознавање на моќта на уредите поврзани во екосистем

Samsung “Life Unstoppable:the house of surprises”: Сеопфатно виртуелно искуство за спознавање на моќта на уредите поврзани во екосистем

Новото поглавје од проектот „Life Unstoppable“ и турнејата „house of surprises“ носи уникатно искуство, многу забава, интересен наратив и несекојдневно запoзнавање со производите и иновациите на Samsung Компанијата Samsung го претстави проектот „Life Unstoppable 2021“ и необичната виртуелна турнеја низ куќата на изненадувања („house of surprises“)

Samsung “Life Unstoppable:the house of surprises”: Сеопфатно виртуелно искуство за спознавање на моќта на уредите поврзани во екосистем

Samsung “Life Unstoppable:the house of surprises”: Сеопфатно виртуелно искуство за спознавање на моќта на уредите поврзани во екосистем

Новото поглавје од проектот „Life Unstoppable“ и турнејата „house of surprises“ носи уникатно искуство, многу забава, интересен наратив и несекојдневно запoзнавање со производите и иновациите на Samsung Компанијата Samsung го претстави проектот „Life Unstoppable 2021“ и необичната виртуелна турнеја низ куќата на изненадувања („house of surprises“)

Samsung “Life Unstoppable:the house of surprises”: Сеопфатно виртуелно искуство за спознавање на моќта на уредите поврзани во екосистем

Samsung “Life Unstoppable:the house of surprises”: Сеопфатно виртуелно искуство за спознавање на моќта на уредите поврзани во екосистем

Новото поглавје од проектот „Life Unstoppable“ и турнејата „house of surprises“ носи уникатно искуство, многу забава, интересен наратив и несекојдневно запoзнавање со производите и иновациите на Samsung Компанијата Samsung го претстави проектот „Life Unstoppable 2021“ и необичната виртуелна турнеја низ куќата на изненадувања („house of surprises“)

Samsung“Life Unstoppable: the house of surprises” – сеопфатно виртуелно искуство за спознавање на моќта на уредите поврзани во екосистем

Samsung“Life Unstoppable: the house of surprises” – сеопфатно виртуелно искуство за спознавање на моќта на уредите поврзани во екосистем

Новото поглавје од проектот „Life Unstoppable“ и турнејата „house of surprises“ носи уникатно искуство, многу забава, интересен наратив и несекојдневно запoзнавање со производите и иновациите на Samsung

Samsung“Life Unstoppable: the house of surprises” – сеопфатно виртуелно искуство за спознавање на моќта на уредите поврзани во екосистем

Samsung“Life Unstoppable: the house of surprises” – сеопфатно виртуелно искуство за спознавање на моќта на уредите поврзани во екосистем

Новото поглавје од проектот „Life Unstoppable“ и турнејата „house of surprises“ носи уникатно искуство, многу забава, интересен наратив и несекојдневно запoзнавање со производите и иновациите на Samsung. Скопје , 1 2 октомври 2021. – Компанијата Samsung го претстави проектот „Life Unstoppable 2021“ и необичната виртуелна турнеја низ куќата на изненадувања