притисни ентер »

Зошто толку лажни ветувања?

Зошто толку лажни ветувања?

Време е да пишувам за истрајноста како оној нужен, стоички, стамен дел од нашето човечко постоење. Истрајноста кај нас луѓето е вродена потреба за наше себе одржување. Истрајноста кај секој поединец има градиција и различни мерливи регистри. Имаме луѓе со невидена истрајност за реализација на своите животни потреби и цели, меѓутоа имаме и такви каде

Koлумна на Трифун Костовски: Иcтpajнocт

Koлумна на Трифун Костовски: Иcтpajнocт

Време е да пишувам за истрајноста како оној нужен, стоички, стамен дел од нашето човечко постоење. Истрајноста кај нас луѓето е вродена потреба за наше себе одржување. Истрајноста кај секој поединец има градиција и различни мерливи регистри. Имаме луѓе со невидена истрајност за реализација на своите животни потреби и цели, меѓутоа имаме и такви каде