притисни ентер »

Приправничкиот стаж на полицајците се скратува од шест на пет месеци
Приправничкиот стаж на полицајците се скратува од шест на пет месеци

Приправничкиот стаж на полицајците се скратува од шест на пет месеци

Владата донесе Уредба со законска сила за примена на Законот за внатрешни работи за време на вонредна состојба со која се утврдува дека приправничкиот стаж на полицаец – приправник кој има склучено договор за вработување во Министерството за внатрешни работи на 1 ноември 2019 година согласно членовите 99 и 102 од Законот за внатрешни работи, трае пет

Приправничкиот стаж на полицајците се скратува од шест на пет месеци

Приправничкиот стаж на полицајците се скратува од шест на пет месеци

Владата донесе Уредба со законска сила за примена на Законот за внатрешни работи за време на вонредна состојба со која се утврдува дека приправничкиот стаж на полицаец – приправник кој има склучено договор за вработување во Министерството за внатрешни работи на 1 ноември 2019 година согласно членовите 99 и 102 од Законот за внатрешни работи, трае пет

Приправничкиот стаж на полицајците се скратува од шест на пет месеци

Приправничкиот стаж на полицајците се скратува од шест на пет месеци

Владата донесе Уредба со законска сила за примена на Законот за внатрешни работи за време на вонредна состојба со која се утврдува дека приправничкиот стаж на полицаец – приправник кој има склучено договор за вработување во Министерството за внатрешни работи на 1 ноември 2019 година согласно членовите 99 и 102 од Законот за внатрешни работи, трае пет

Приправничкиот стаж на полицајците се скратува од шест на пет месеци

Приправничкиот стаж на полицајците се скратува од шест на пет месеци

Владата донесе Уредба со законска сила за примена на Законот за внатрешни работи за време на вонредна состојба со која се утврдува дека приправничкиот стаж на полицаец – приправник кој има склучено договор за вработување во Министерството за внатрешни работи на 1 ноември 2019 година согласно членовите 99 и 102 од Законот за внатрешни работи, трае пет

Приправничкиот стаж на полицајците се скратува од шест на пет месеци

Приправничкиот стаж на полицајците се скратува од шест на пет месеци

Владата донесе Уредба со законска сила за примена на Законот за внатрешни работи за време на вонредна состојба со која се утврдува дека приправничкиот стаж на полицаец – приправник кој има склучено договор за вработување во Министерството за внатрешни работи на 1 ноември 2019 година согласно членовите 99 и 102 од Законот за внатрешни работи, трае пет

Владата со Уредба: Приправничкиот стаж на полицајците ЌЕ ТРАЕ ПЕТ МЕСЕЦИ

Владата со Уредба: Приправничкиот стаж на полицајците ЌЕ ТРАЕ ПЕТ МЕСЕЦИ

Владата на Република Северна Македонија донесе Уредба со законска сила за примена на Законот за внатрешни работи за време на вонредна состојба со која се утврдува дека приправничкиот стаж на полицаец – приправник кој има склучено договор за вработување во Министерството за внатрешни работи на 1 ноември 2019 година согласно членовите 99 и 102 од Законот

Владата со Уредба: Приправничкиот стаж на полицајците ЌЕ ТРАЕ ПЕТ МЕСЕЦИ

Владата со Уредба: Приправничкиот стаж на полицајците ЌЕ ТРАЕ ПЕТ МЕСЕЦИ

Владата на Република Северна Македонија донесе Уредба со законска сила за примена на Законот за внатрешни работи за време на вонредна состојба со која се утврдува дека приправничкиот стаж на полицаец – приправник кој има склучено договор за вработување во Министерството за внатрешни работи на 1 ноември 2019 година согласно членовите 99 и 102 од Законот

Приправничкиот стаж на полицаец – приправник се скратува од шест на пет месеци

Приправничкиот стаж на полицаец – приправник се скратува од шест на пет месеци

За зајакнување на капацитетот на Министерството за внатрешни работи Владата донесе уредба со која траењето на приправничкиот стаж на полицаец – приправник се скратува од шест на пет месеци. За зајакнување на капацитетот на Министерството за внатрешни работи Владата донесе уредба со која траењето на приправничкиот стаж на полицаец – приправник се скратува

За зајакнување на капацитетот на МВР, Владата донесе уредба со која траењето на приправничкиот стаж на полицаец – приправник се скратува од шест на пет месеци

За зајакнување на капацитетот на МВР, Владата донесе уредба со која траењето на приправничкиот стаж на полицаец – приправник се скратува од шест на пет месеци

Владата на Република Северна Македонија донесе Уредба со законска сила за примена на Законот за внатрешни работи за време на вонредна состојба со која се утврдува дека приправничкиот стаж на полицаец – приправник кој има склучено договор за вработување во Министерството за внатрешни работи на 1 ноември 2019 година согласно членовите 99 и 102 од Законот

Владата донесе уредба со која траењето на приправничкиот стаж на полицаец - приправник се скратува од шест на пет месеци

Владата донесе уредба со која траењето на приправничкиот стаж на полицаец - приправник се скратува од шест на пет месеци

Со Урeдбата се утврдува дека приправничкиот стаж на полицаец – приправник кој има склучено договор за вработување во Министерството за внатрешни работи на 1 ноември 2019 година согласно членовите 99 и 102 од Законот за внатрешни работи, трае пет месеци. Оваа уредба е донесена заради прогласената вонредна состојба во државата која наложува ангажирање