притисни ентер »

Босна веќе нема повластен статус во трговијата со САД
Босна веќе нема повластен статус во трговијата со САД

Босна веќе нема повластен статус во трговијата со САД

Босна и Херцеговина веќе нема повластен статус во трговијата со САД, откако Општиот систем за преференции за БиХ истече на 31 декември 2020 година. Такво известување добила надворешно-трговската комора на Босна и Херцеговина од Министерството за надворешна трговија и економски односи на БиХ, пренесува порталот „Бизнисинфо“. Ова значи, како што е наведено,

Босна веќе нема повластен статус во трговијата со САД

Босна веќе нема повластен статус во трговијата со САД

Босна и Херцеговина веќе нема повластен статус во трговијата со САД, откако Општиот систем за преференции за БиХ истече на 31 декември 2020 година. Такво известување добила надворешно-трговската комора на Босна и Херцеговина од Министерството за надворешна трговија и економски односи на БиХ, пренесува порталот „Бизнисинфо“. Ова значи, како што е наведено,

БиХ го изгуби својот повластен статус во трговијата со САД

БиХ го изгуби својот повластен статус во трговијата со САД

Босна и Херцеговина веќе нема повластен статус во трговијата со САД, откако Општиот систем за преференции за БиХ истече на 31 декември 2020 година. Такво известување добила надворешно-трговската комора на Босна и Херцеговина од Министерството за надворешна трговија и економски односи на БиХ, пренесува порталот „Бизнисинфо“. Ова значи, како што е наведено,

Босна веќе нема повластен статус во трговијата со САД

Босна веќе нема повластен статус во трговијата со САД

Босна и Херцеговина веќе нема повластен статус во трговијата со САД, откако Општиот систем за преференции за БиХ истече на 31 декември 2020 година. Такво известување добила надворешно-трговската комора на Босна и Херцеговина од Министерството за надворешна трговија и економски односи на БиХ, пренесува порталот „Бизнисинфо“. Ова значи, како што е наведено,

БиХ го изгуби својот повластен статус во трговијата со САД

БиХ го изгуби својот повластен статус во трговијата со САД

Босна и Херцеговина веќе нема повластен статус во трговијата со САД, откако Општиот систем за преференции за БиХ истече на 31 декември 2020 година. Такво известување добила надворешно-трговската комора на Босна и Херцеговина од Министерството за надворешна трговија и економски односи на БиХ, пренесува порталот „Бизнисинфо“. Ова значи, како што е наведено,

БиХ го изгуби својот повластен статус во трговијата со САД

БиХ го изгуби својот повластен статус во трговијата со САД

Босна и Херцеговина веќе нема повластен статус во трговијата со САД, откако Општиот систем за преференции за БиХ истече на 31 декември 2020 година. Такво известување добила надворешно-трговската комора на Босна и Херцеговина од Министерството за надворешна трговија и економски односи на БиХ, пренесува порталот „Бизнисинфо”. Ова значи, како што е наведено,

БиХ го изгуби својот повластен статус во трговијата со САД

БиХ го изгуби својот повластен статус во трговијата со САД

Босна и Херцеговина веќе нема повластен статус во трговијата со САД, откако Општиот систем за преференции за БиХ истече на 31 декември 2020 година. Такво известување добила надворешно-трговската комора на Босна и Херцеговина од Министерството за надворешна трговија и економски односи на БиХ, пренесува порталот „Бизнисинфо“. Ова значи, како што е наведено,

БиХ го изгуби својот повластен статус во трговијата со САД

БиХ го изгуби својот повластен статус во трговијата со САД

Босна и Херцеговина веќе нема повластен статус во трговијата со САД, откако Општиот систем за преференции за БиХ истече на 31 декември 2020 година. Такво известување добила надворешно-трговската комора на Босна и Херцеговина од Министерството за надворешна трговија и економски односи на БиХ, пренесува порталот „Бизнисинфо”. Ова значи, како што е наведено,

БиХ го изгуби својот повластен статус во трговијата со САД

БиХ го изгуби својот повластен статус во трговијата со САД

Босна и Херцеговина веќе нема повластен статус во трговијата со САД, откако Општиот систем за преференции за БиХ истече на 31 декември 2020 година. Такво известување добила надворешно-трговската комора на Босна и Херцеговина од Министерството за надворешна трговија и економски односи на БиХ, пренесува порталот „Бизнисинфо“. Ова значи, како што е