притисни ентер »

Нови регистарски таблички во сообраќај од 17 јуни годинава, ознаките се DH и KS
Нови регистарски таблички во сообраќај од 17 јуни годинава, ознаките се DH и KS

Нови регистарски таблички во сообраќај од 17 јуни годинава, ознаките се DH и KS

Министерството за внатрешни работи излезе во пресрет на граѓаните на општина Демир Хисар и општина Крушево и го одобри барањето за добивање на сопствени регистарски ознаки на возилата. Донесена е одлука за изменување на правилникот за регистрационите подрачја за возилата и нивни ознаки кој е објавен во Сл. весник на Република Северна Македонија бр

КРУШЕВО И ДЕМИР ХИСАР ЌЕ ДОБИЈАТ РЕГИСТРАЦИЈА: Од 17 јуни, KS и DH ќе ги означуваат Крушево и Демир Хисар

КРУШЕВО И ДЕМИР ХИСАР ЌЕ ДОБИЈАТ РЕГИСТРАЦИЈА: Од 17 јуни, KS и DH ќе ги означуваат Крушево и Демир Хисар

Министерството за внатрешни работи излезе во пpecpет на граѓаните на општина Демир Хисар и општина Крушево и го oдoбpи бapaњето за добивање на сопствени регистарски ознаки на возилата. Донесена е oдлyкa за изменување на правилникот за регистрационите подрачја за возилата и нивни ознаки кој е објавен во Сл. весник на Република Северна Македонија бр

Од 17 јуни во сообраќај и со таблички DH и KS

Од 17 јуни во сообраќај и со таблички DH и KS

Министерството за внатрешни работи излезе во пресрет на граѓаните на општина Демир Хисар и општина  Крушево и го одобри барањето за добивање  на сопствени регистарски ознаки на возилата. Донесена е одлука за изменување на правилникот за регистрационите подрачја за возилата и нивни ознаки кој е објавен во Сл. весник на Република Северна Македонија бр

Крушево и Демир Хисар добија свои регистарски ознаки на возилата

Крушево и Демир Хисар добија свои регистарски ознаки на возилата

Министерството за внатрешни работи излезе во пресрет на граѓаните на општините Демир Хисар и Крушево и го одобри барањето за добивање на сопствени регистарски ознаки на возилата. За регистарското подрачје Демир Хисар ознаката на регистарските таблици е DH, а за регистарското подрачје Крушево ознаката на регистарските таблици е KS. Од МВР информираат

Демир Хисар и Крушево добија сопствени регистарски ознаки на возилата

Демир Хисар и Крушево добија сопствени регистарски ознаки на возилата

Министерството за внатрешни работи излезе во пресрет на граѓаните на општина Демир Хисар и општина Крушево и го одобри барањето за добивање на сопствени регистарски ознаки на возилата. Донесена е одлука за изменување на правилникот за регистрационите подрачја за возилата и нивни ознаки кој е објавен во Сл. весник на Република Северна Македонија бр

Два града во Македонија добија свои регистарски ознаки на возилата

Два града во Македонија добија свои регистарски ознаки на возилата

Министерството за внатрешни работи излезе во пресрет на граѓаните на општините Демир Хисар и Крушево и го одобри барањето за добивање на сопствени регистарски ознаки на возилата. За регистарското подрачје Демир Хисар ознаката на регистарските таблици е DH, а за регистарското подрачје Крушево ознаката на регистарските таблици е KS. Од МВР информираат

Демир Хисар и Крушево добија сопствени регистарски ознаки на возилата

Демир Хисар и Крушево добија сопствени регистарски ознаки на возилата

Министерството за внатрешни работи излезе во пресрет на граѓаните на општина Демир Хисар и општина Крушево и го одобри барањето за добивање на сопствени регистарски ознаки на возилата. Донесена е одлука за изменување на правилникот за регистрационите подрачја за возилата и нивни ознаки кој е објавен во Сл. весник на Република Северна Македонија бр

Крушево и Демир Хисар добија свои регистарски ознаки на возилата

Крушево и Демир Хисар добија свои регистарски ознаки на возилата

Министерството за внатрешни работи излезе во пресрет на граѓаните на општините Демир Хисар и Крушево и го одобри барањето за добивање на сопствени регистарски ознаки на возилата. За регистарското подрачје Демир Хисар ознаката на регистарските таблици е „DH“, а за регистарското подрачје Крушево ознаката на регистарските таблици е „KS“. Од МВР информираат

Демир Хисар и Крушево добија сопствени регистарски ознаки на возилата

Демир Хисар и Крушево добија сопствени регистарски ознаки на возилата

Министерството за внатрешни работи излезе во пресрет на граѓаните на општина Демир Хисар и општина Крушево и го одобри барањето за добивање на сопствени регистарски ознаки на возилата. Донесена е одлука за изменување на правилникот за регистрационите подрачја за возилата и нивни ознаки кој е објавен во Сл. весник на Република Северна Македонија бр

Крушевчани и демирхисарци си добија свои регистарски таблички

Крушевчани и демирхисарци си добија свои регистарски таблички

Министерството за внатрешни работи излезе во пресрет на граѓаните на општините Демир Хисар и Крушево и го одобри барањето за добивање на сопствени регистарски ознаки на возилата. За регистарското подрачје Демир Хисар ознаката на регистарските таблици е DH, а за регистарското подрачје Крушево ознаката на регистарските таблици е KS. Од МВР информираат