притисни ентер »

Општина Куманово ги повика физичките лица и правните субјекти да поднесат даночна пријава
Општина Куманово ги повика физичките лица и правните субјекти да поднесат даночна пријава

Општина Куманово ги повика физичките лица и правните субјекти да поднесат даночна пријава

Пријавите треба да ги поднесат правните субјекти и физичките лица кои во 2019-та година стекнале имот или почнале да го користат минатата година, а не поднеле пријава, за кој настана промена во сопственоста и во вредноста (доградба, надградба, довршување, проширување и слично). Пријава треба да поднесат и сите даночни обврзници кои поседуваат имот

Општина Куманово ги повика физичките лица и правните субјекти да поднесат даночна пријава

Општина Куманово ги повика физичките лица и правните субјекти да поднесат даночна пријава

Општина Куманово ги повика даночните обврзници да поднесат пријава за утврдување данок на имот за 2019 година и пријава за утврдување комунална такса за фирма на деловна просторија. Пријавите треба да ги поднесат правните субјекти и физичките лица кои во 2019-та година стекнале имот или почнале да го користат минатата година, а не поднеле пријава,

Општина Куманово ги повика физичките лица и правните субјекти да поднесат даночна пријава

Општина Куманово ги повика физичките лица и правните субјекти да поднесат даночна пријава

Општина Куманово ги повика даночните обврзници да поднесат пријава за утврдување данок на имот за 2019 година и пријава за утврдување комунална такса за фирма (назив) на деловна просторија.

Општина Куманово со јавна покана за поднесување на даночна пријава

Општина Куманово со јавна покана за поднесување на даночна пријава

Секторот за даноци и такси при Општина Куманово распиша јавна покана за поднесување на даночна пријава за утврдување на данок на имот за 2019 година и поднесување на пријава за утврдување на комунална такса за фирма (назив) на деловна просторија односно деловна единица за 2019 година. Даночната пријава за утврдување на данок на имот за 2019 година