притисни ентер »

Истражување на ЦГК: Партизирани кадри во јавните претпријатија
Истражување на ЦГК: Партизирани кадри во јавните претпријатија

Истражување на ЦГК: Партизирани кадри во јавните претпријатија

Потврда за партизираноста на администрацијата. Партизирани се најголем дел од раководните лица во 30 најголеми јавни претпријатија во земјава – покажа истражувањето „Право или политика:Изборот на членови во управните и надзорните одбори во државните претпријатија“ кое го спроведе Центарот за граѓански комуникации. Владата и општините немале соодветен

ЦГК: Само една третина од членовите на управни одбори имаат соодветно образование

ЦГК: Само една третина од членовите на управни одбори имаат соодветно образование

Само една третина од членовите на надзорните одбори за контрола на материјално-финансиското работење имаат економско образование и поседуваат знаења и искуство од дејноста на финансиското и сметководственото работење, покажуваат резултатите од истражувањето „Право или политика: Изборот на членови на управните и надзорните одбори во државните претпријатија"

ЦГК: Управните одбори во државните претпријатија се преполни со политички кадри

ЦГК: Управните одбори во државните претпријатија се преполни со политички кадри

Само една третина од членовите на надзорните одбори за контрола на материјално-финансиското работење имаат економско образование и поседуваат знаења и искуство од дејноста на финансиското и сметководственото работење, покажуваат резултатите од истражувањето „Право или политика: Изборот на членови на управните и надзорните одбори во државните претпријатија“

ЦГК: Многу политички кадри членови на управни одбори во државните претпријатија

ЦГК: Многу политички кадри членови на управни одбори во државните претпријатија

Само една третина од членовите на надзорните одбори за контрола на материјално-финансиското работење имаат економско образование и поседуваат знаења и искуство од дејноста на финансиското и сметководственото работење, покажуваат резултатите од истражувањето „Право или политика: Изборот на членови на управните и надзорните одбори во државните претпријатија“

ЦГК: Многу политички кадри членови на управни одбори во државните претпријатија

ЦГК: Многу политички кадри членови на управни одбори во државните претпријатија

Само една третина од членовите на надзорните одбори за контрола на материјално-финансиското работење имаат економско образование и поседуваат знаења и искуство од дејноста на финансиското и сметководственото работење, покажуваат резултатите од истражувањето „Право или политика: Изборот на членови на управните и надзорните одбори во државните претпријатија“

Раководител на бензинска пумпа станал член на управен одбор

Раководител на бензинска пумпа станал член на управен одбор

Центарот за граѓански комуникации (ЦГК) објави истражување за изборот на членови на управните и надзорните одбори во 30 најголеми државни претпријатија во земјата.  Според истражувањето, ни Владата ни единиците на локалната самоуправа немаат официјален документ што го регулира процесот на селекција на членовите на раководните органи на претпријатијата

ЦГК: Многу политички кадри членови на управни одбори во државните претпријатија

ЦГК: Многу политички кадри членови на управни одбори во државните претпријатија

ЦГК: Многу политички кадри членови на управни одбори во државните претпријатија Само една третина од членовите на надзорните одбори за контрола на материјално-финансиското работење имаат економско образование и поседуваат знаења и искуство од дејноста на финансиското и сметководственото работење, покажуваат резултатите од истражувањето „Право или политика:

ЦГК: Партизирани раководни структури во државните претпријатија

ЦГК: Партизирани раководни структури во државните претпријатија

Центарот за граѓански комуникации (ЦГК) го објави истражувањето Право или политика: Изборот на членови на управните и надзорните одбори во државните претпријатија, кое е проследено со отворена база на податоци за членовите на управните и на надзорните одбори на 30 најголеми претпријатија во земјата. - Владата и единиците на локалната самоуправа немаат

ЦГК: Партизирани раководни структури во државните претпријатија

ЦГК: Партизирани раководни структури во државните претпријатија

Центарот за граѓански комуникации (ЦГК) го објави истражувањето Право или политика: Изборот на членови на управните и надзорните одбори во државните претпријатија, кое е проследено со отворена база на податоци за членовите на управните и на надзорните одбори на 30 најголеми претпријатија во земјата. Дел од наодите од истражувањето се: -Владата и единиците

ЦГК: Многу политички кадри членови на управни одбори во државните претпријатија

ЦГК: Многу политички кадри членови на управни одбори во државните претпријатија

Само една третина од членовите на надзорните одбори за контрола на материјално-финансиското работење имаат економско образование и поседуваат знаења и искуство од дејноста на финансиското и сметководственото работење, покажуваат резултатите од истражувањето „Право или политика: Изборот на членови на управните и надзорните одбори во државните претпријатија“