притисни ентер »

„На сцена“ – самостојна изложба на Глигор Кондовски
„На сцена“ – самостојна изложба на Глигор Кондовски

„На сцена“ – самостојна изложба на Глигор Кондовски

Со самостојна изложба на фотографии пред тетовската публика се претстави Глигор Кондовски, професор по виолина, филсмки работник и фотограф. Изложбата е насловена „На сцена“, а дваесетината дела се изложени во Музејот на тетовскиот крај. -Неговите чекори одамна се длабоко навлезени во порите на несовршеното поле а тоа е уметноста. Со порив на хедоснист

„На сцена“ – самостојна изложба на Глигор Кондовски

„На сцена“ – самостојна изложба на Глигор Кондовски

Со самостојна изложба на фотографии пред тетовската публика се претстави Глигор Кондовски, професор по виолина, филсмки работник и фотограф. Изложбата е насловена „На сцена“, а дваесетината дела се изложени во Музејот на тетовскиот крај. -Неговите чекори одамна се длабоко навлезени во порите на несовршеното поле а тоа е уметноста. Со порив на хедоснист

„На сцена” – самостојна изложба на Глигор Кондовски

„На сцена” – самостојна изложба на Глигор Кондовски

Со самостојна изложба на фотографии пред тетовската публика се претстави Глигор Кондовски, професор по виолина, филсмки работник и фотограф. Изложбата е насловена „На сцена”, а дваесетината дела се изложени во Музејот на тетовскиот крај. -Неговите чекори одамна се длабоко навлезени во порите на несовршеното поле а тоа е уметноста. Со порив на хедоснист

„На сцена“ – самостојна изложба на Глигор Кондовски

„На сцена“ – самостојна изложба на Глигор Кондовски

Со самостојна изложба на фотографии пред тетовската публика се претстави Глигор Кондовски, професор по виолина, филсмки работник и фотограф. Изложбата е насловена „На сцена“, а дваесетината дела се изложени во Музејот на тетовскиот крај. – Неговите чекори одамна се длабоко навлезени во порите на несовршеното поле а тоа е уметноста. Со порив на хедоснист

„На сцена“ – самостојна изложба на Глигор Кондовски

„На сцена“ – самостојна изложба на Глигор Кондовски

„На сцена“ – самостојна изложба на Глигор Кондовски Со самостојна изложба на фотографии пред тетовската публика се претстави Глигор Кондовски, професор по виолина, филсмки работник и фотограф. Изложбата е насловена „На сцена“, а дваесетината дела се изложени во Музејот на тетовскиот крај. -Неговите чекори одамна се длабоко навлезени во порите на несовршеното

„На сцена“ – самостојна изложба на Глигор Кондовски

„На сцена“ – самостојна изложба на Глигор Кондовски

Со самостојна изложба на фотографии пред тетовската публика се претстави Глигор Кондовски, професор по виолина, филсмки работник и фотограф. Изложбата е насловена „На сцена“, а дваесетината дела се изложени во Музејот на тетовскиот крај.

„На сцена“ – самостојна изложба на Глигор Кондовски

„На сцена“ – самостојна изложба на Глигор Кондовски

Со самостојна изложба на фотографии пред тетовската публика се претстави Глигор Кондовски, професор по виолина, филсмки работник и фотограф. Изложбата е насловена „На сцена“, а дваесетината дела се изложени во Музејот на тетовскиот крај. -Неговите чекори одамна се длабоко навлезени во порите на несовршеното поле а тоа е уметноста. Со порив на хедоснист