притисни ентер »

ЗА ДА НЕ ВЕ ОДЕРАТ: Внимавајте со брзите кредити, но и со каматите на обични кредити
ЗА ДА НЕ ВЕ ОДЕРАТ: Внимавајте со брзите кредити, но и со каматите на обични кредити

ЗА ДА НЕ ВЕ ОДЕРАТ: Внимавајте со брзите кредити, но и со каматите на обични кредити

Секој корисник има право предвреме, кога сака, целосно или делумно да го врати банкарскиот потрошувачки кредит. Притоа, според Законот за потрошувачки кредити, точно се знае колку банката може да го „напенали". Но, до Организацијата на потрошувачи на Македонија (ОПМ) многу често стигнуваат поплаки од граѓани. Велат дека банките им наплаќаат 30 отсто

ЗА ДА НЕ ВЕ ОДЕРАТ: Внимавајте со брзите кредити, но и со каматите на обични кредити

ЗА ДА НЕ ВЕ ОДЕРАТ: Внимавајте со брзите кредити, но и со каматите на обични кредити

Секој корисник има право предвреме, кога сака, целосно или делумно да го врати банкарскиот потрошувачки кредит. Притоа, според Законот за потрошувачки кредити, точно се знае колку банката може да го „напенали". Но, до Организацијата на потрошувачи на Македонија (ОПМ) многу често стигнуваат поплаки од граѓани. Велат дека банките им наплаќаат 30 отсто

Граѓаните да внимаваат со „брзите кредити“

Граѓаните да внимаваат со „брзите кредити“

Секој корисник има право предвреме, кога сака, целосно или делумно да го врати банкарскиот потрошувачки кредит. Притоа, според Законот за потрошувачки кредити, точно се знае колку банката може да го „напенали“. Но, до Организацијата на потрошувачи на Македонија (ОПМ) многу често стигнуваат поплаки од граѓани. Велат дека банките им наплаќаат 30 отсто

Граѓаните да бидат внимателни со брзите кредити

Граѓаните да бидат внимателни со брзите кредити

Секој корисник има право предвреме, кога сака, целосно или делумно да го врати банкарскиот потрошувачки кредит. Притоа, според Законот за потрошувачки кредити, точно се знае колку банката може да го „напенали“. Но, до Организацијата на потрошувачи на Македонија (ОПМ) многу често стигнуваат поплаки од граѓани. Велат дека банките им наплаќаат 30 отсто

БАНКИТЕ КРИЈАТ: Можете да се откажете од потрошувачки кредит иако сте потпишале договор

БАНКИТЕ КРИЈАТ: Можете да се откажете од потрошувачки кредит иако сте потпишале договор

Секој корисник има право предвреме, кога сака, целосно или делумно да го врати банкарскиот потрошувачки кредит. Притоа, според Законот за потрошувачки кредити, точно се знае колку банката може да го „напенали“. Но, до Организацијата на потрошувачи на Македонија (ОПМ) многу често стигнуваат поплаки од граѓани. Велат дека банките им наплаќаат 30 отсто

Граѓаните да внимаваат со „брзите кредити“

Граѓаните да внимаваат со „брзите кредити“

Секој корисник има право предвреме, кога сака, целосно или делумно да го врати банкарскиот потрошувачки кредит. Притоа, според Законот за потрошувачки кредити, точно се знае колку банката може да го „напенали“. Но, до Организацијата на потрошувачи на Македонија (ОПМ) многу често стигнуваат поплаки од граѓани. Велат дека банките им наплаќаат 30 отсто

Брзите кредити имаат провизија и до 200 отсто

Брзите кредити имаат провизија и до 200 отсто

Секој корисник има право предвреме, кога сака, целосно или делумно да го врати банкарскиот потрошувачки кредит. Притоа, според Законот за потрошувачки кредити, точно се знае колку банката може да го „напенали“. Но, до Организацијата на потрошувачи на Македонија (ОПМ) многу често стигнуваат поплаки од граѓани. Велат дека банките им наплаќаат 30 отсто

Граѓаните да внимаваат со „брзите кредити“

Граѓаните да внимаваат со „брзите кредити“

Секој корисник има право предвреме, кога сака, целосно или делумно да го врати банкарскиот потрошувачки кредит. Притоа, според Законот за потрошувачки кредити, точно се знае колку банката може да го „напенали“. Но, до Организацијата на потрошувачи на Македонија (ОПМ) многу често стигнуваат поплаки од граѓани. Велат дека банките им наплаќаат 30 отсто

Граѓаните да внимаваат со „брзите кредити“

Граѓаните да внимаваат со „брзите кредити“

Секој корисник има право предвреме, кога сака, целосно или делумно да го врати банкарскиот потрошувачки кредит. Притоа, според Законот за потрошувачки кредити, точно се знае колку банката може да го „напенали“. Но, до Организацијата на потрошувачи на Македонија (ОПМ) многу често стигнуваат поплаки од граѓани. Велат дека банките им наплаќаат 30 отсто

Баките кријат – можете да се откажете од потрошувачки кредит иако сте потпишале договор

Баките кријат – можете да се откажете од потрошувачки кредит иако сте потпишале договор

Секој корисник има право предвреме, кога сака, целосно или делумно да го врати банкарскиот потрошувачки кредит. Притоа, според Законот за потрошувачки кредити, точно се знае колку банката може да го „напенали“. Но, до Организацијата на потрошувачи на Македонија (ОПМ) многу често стигнуваат поплаки од граѓани. Велат дека банките им наплаќаат 30 отсто