притисни ентер »

Обичаи и верувања
Обичаи и верувања

Обичаи и верувања

25 август 2019 Преданија и легенди Богородица и жабата  Кога умрел Ристос, Богоројца седела над глаата негоа, плакала и го тажила. Сите жени што биле во тој град, се дошле со свеќа и киска. Чула и жабата оти је умнрел сине је на Богоројца, си направила една киска цвеќе, си усукала една свеќа и си ја завиткала во една шамија и отишла и таа кај Богоројца

ПРЕДАНИЈА И ЛЕГЕНДИ: Копријната е скапа оти е од устата од Богоројца блаосоена

ПРЕДАНИЈА И ЛЕГЕНДИ: Копријната е скапа оти е од устата од Богоројца блаосоена

Богородица и жабата Кога умрел Ристос, Богоројца седела над глаата негоа, плакала и го тажила. Сите жени што биле во тој град, се дошле со свеќа и киска. Чула и жабата оти је умнрел сине је на Богоројца, си направила една киска цвеќе, си усукала една свеќа и си ја завиткала во една шамија и отишла и таа кај Богоројца со свеќа и на гајрет. Влегла в