притисни ентер »

Новиот уред „Џени“ создава чиста вода за пиење од воздух
Новиот уред „Џени“ создава чиста вода за пиење од воздух

Новиот уред „Џени“ создава чиста вода за пиење од воздух

Ако некогаш се најдете во ситуација да немате пристап до чиста проточна вода, има неколку работи што можете да ги направите и да преживеете. Да ​​купите флаширана вода во продавница, како подготовка за итни случаи, е една од можните опции, но производите како што е „Лајф Стро“ (кои можат да ја прочистат водата од езера, потоци, езерца и реки) можат

Како ќе се прочистува водата во иднина?

Како ќе се прочистува водата во иднина?

Водата е неопходна за животот на човекот. Пристапот до вода е основно право. Дел од целите на ООН за одржлив развој за да се постигне подобра иднина за сите е повикот за универзален пристап до чиста вода. Секој човек има потреба од најмалку 20 -50 литри безбедна, чиста вода на ден да пие, да готви со и да се искапат. Човештвото е сè уште далеку од