притисни ентер »

Евростат: Пандемијата од Ковид-19 го скрати животниот век во повеќето земји на ЕУ
Евростат: Пандемијата од Ковид-19 го скрати животниот век во повеќето земји на ЕУ

Евростат: Пандемијата од Ковид-19 го скрати животниот век во повеќето земји на ЕУ

Пандемијата од Ковид-19 го прекина долгорочниот раст на очекуваното траење на животот, што во повеќето земји-членки на ЕУ е пократко отколку во претходната година, објави европската агенција за статистика „Евростат“. Најголемо намалување на очекуваниот животен век, во споредба со 2019 година, е забележано во Шпанија од 1,6 години помалку, Бугарија

Евростат: Пандемијата од Ковид-19 го скрати животниот век во повеќето земји на ЕУ

Евростат: Пандемијата од Ковид-19 го скрати животниот век во повеќето земји на ЕУ

Пандемијата од Ковид-19 го прекина долгорочниот раст на очекуваното траење на животот, што во повеќето земји-членки на ЕУ е пократко отколку во претходната година, објави европската агенција за статистика „Евростат“. Најголемо намалување на очекуваниот животен век, во споредба со 2019 година, е забележано во Шпанија од 1,6 години помалку, Бугарија

Евростат: Пандемијата од ковид-19 го скрати животниот век во повеќето земји на ЕУ

Евростат: Пандемијата од ковид-19 го скрати животниот век во повеќето земји на ЕУ

Пандемијата од ковид-19 го прекина долгорочниот раст на очекуваното траење на животот, што во повеќето земји-членки на ЕУ е пократко отколку во претходната година, објави европската агенција за статистика „Евростат“. Најголемо намалување на очекуваниот животен век, во споредба со 2019 година, е забележано во Шпанија од 1,6 години помалку, Бугарија

Евростат: Пандемијата од Ковид-19 го скрати животниот век во повеќето земји на ЕУ

Евростат: Пандемијата од Ковид-19 го скрати животниот век во повеќето земји на ЕУ

Пандемијата од Ковид-19 го прекина долгорочниот раст на очекуваното траење на животот, што во повеќето земји-членки на ЕУ е пократко отколку во претходната година, објави европската агенција за статистика „Евростат“. Најголемо намалување на очекуваниот животен век, во споредба со 2019 година, е забележано во Шпанија од 1,6 години помалку, Бугарија

Евростат: Пандемијата од Ковид-19 го скрати животниот век во повеќето земји на ЕУ

Евростат: Пандемијата од Ковид-19 го скрати животниот век во повеќето земји на ЕУ

Пандемијата од Ковид-19 го прекина долгорочниот раст на очекуваното траење на животот, што во повеќето земји-членки на ЕУ е пократко отколку во претходната година, објави европската агенција за статистика „Евростат“. Најголемо намалување на очекуваниот животен век, во споредба со 2019 година, е забележано во Шпанија од 1,6 години помалку, Бугарија

Евростат: Пандемијата од Ковид-19 го скрати животниот век во повеќето земји на ЕУ

Евростат: Пандемијата од Ковид-19 го скрати животниот век во повеќето земји на ЕУ

Пандемијата од Ковид-19 го прекина долгорочниот раст на очекуваното траење на животот, што во повеќето земји-членки на ЕУ е пократко отколку во претходната година, објави европската агенција за статистика „Евростат“. Најголемо намалување на очекуваниот животен век, во споредба со 2019 година, е забележано во Шпанија од 1,6 години помалку, Бугарија

Евростат: Пандемијата од Ковид-19 го скрати животниот век во повеќето земји на ЕУ

Евростат: Пандемијата од Ковид-19 го скрати животниот век во повеќето земји на ЕУ

Пандемијата од Ковид-19 го прекина долгорочниот раст на очекуваното траење на животот, што во повеќето земји-членки на ЕУ е пократко отколку во претходната година, објави европската агенција за статистика „Евростат“. Најголемо намалување на очекуваниот животен век, во споредба со 2019 година, е забележано во Шпанија од 1,6 години помалку, Бугарија

Евростат: Пандемијата од Ковид-19 го скрати животниот век во повеќето земји на ЕУ

Евростат: Пандемијата од Ковид-19 го скрати животниот век во повеќето земји на ЕУ

Пандемијата од Ковид-19 го прекина долгорочниот раст на очекуваното траење на животот, што во повеќето земји-членки на ЕУ е пократко отколку во претходната година, објави европската агенција за статистика „Евростат“. Најголемо намалување на очекуваниот животен век, во споредба со 2019 година, е забележано во Шпанија од 1,6 години помалку, Бугарија

Пандемијата ги помести границите на животниот век во ЕУ

Пандемијата ги помести границите на животниот век во ЕУ

Пандемијата која го зафати целиот свет го прекина растот на очекуваното траење на животот. На стариот континент во голем дел од земјите тој е во надолна линија и е понизок во споредба со претходната година, се вели во најновиот извештај на „Евростат“. Најголемо намалување на очекуваниот животен век, во споредба со 2019 година, е забележано во Шпанија

Пандемијата го скрати животниот век во Европа

Пандемијата го скрати животниот век во Европа

Евростат констатира дека пандемијата го скрати очекуваниот животен век во Европа. Во повеќето земји-членки, мажите се нешто повеќе погодени во однос на скратувањето на животниот век. Најголемо намалување на очекуваниот животен век е забележано во Шпанија, 1,6 години помалку, потоа во Бугарија, 1,5 година, Литванија, Полска, Романија, 1,4 години помалку