притисни ентер »

Магична креда
Магична креда

Магична креда

Еден од најчестите примери за т.н. „ежење“ е чкрипењето на креда на училишна табла. Една психолошка теорија вели дека стресот кој децата го преживуваат на училиште во најмала возраст е причина за поврзувањето на овој звук со непријатна сензација. Но, постојат луѓе кои не само што го сакаат звукот на кредата, туку се емотивно врзани за пишувањето со