притисни ентер »

Македонска Филхармонија: Концерт по повод годишнина од смртта на Делчев
Македонска Филхармонија: Концерт по повод годишнина од смртта на Делчев

Македонска Филхармонија: Концерт по повод годишнина од смртта на Делчев

Македонска Филхармонија, во четврток ќе одржи концерт со кој ќе ја одбележи годишината од смртта на македонскиот револуционер Гоце Делчев. На програмата се дела од Григ, Хендл, Маскањи, Моцарт, Сибелиус, Вагнер, Офенбах и Бизе. Како солистки ќе настапат Илина Митревска и Десислава Тодорова. Диригент е Христо Христов од Бугарија кој досега имал четири

Концерт на Филхармонијата посветен на Гоце Делчев

Концерт на Филхармонијата посветен на Гоце Делчев

Филхармонијата ќе ја одбележи годишината од смртта на македонскиот револуционер Гоце Делчев со концерт в четврток, 6 мај. На програмата ќе бидат дела од Григ, Хендл, Маскањи, Моцарт, Сибелиус, Вагнер, Офенбах и Бизе, а како солистки ќе настапат Илина Митревска и Десислава Тодорова. Диригент е Христо Христов од Бугарија, кој досега имал четири настапи

Концерт на Филхармонија по повод годишнина од смртта на Гоце Делчев

Концерт на Филхармонија по повод годишнина од смртта на Гоце Делчев

Македонска Филхармонија в четврток ќе одржи концерт со кој ќе ја одбележи годишината од смртта на македонскиот револуционер Гоце Делчев. На програмата се дела од Григ, Хендл, Маскањи, Моцарт, Сибелиус, Вагнер, Офенбах и Бизе. Како солистки ќе настапат Илина Митревска и Десислава Тодорова. Диригент е Христо Христов од Бугарија кој досега имал четири

Концерт на Филхамонијата посветен на Гоце Делчев

Концерт на Филхамонијата посветен на Гоце Делчев

Филхармонијата ќе ја одбележи годишината од смртта на македонскиот револуционер Гоце Делчев со концерт в четврток, 6 мај. На програмата ќе бидат дела од Григ, Хендл, Маскањи, Моцарт, Сибелиус, Вагнер, Офенбах и Бизе, а како солистки ќе настапат Илина Митревска и Десислава Тодорова. Диригент е Христо Христов од Бугарија, кој досега имал четири настапи

Македонска Филхармонија: Концерт по повод годишнина од смртта на Делчев

Македонска Филхармонија: Концерт по повод годишнина од смртта на Делчев

Македонска Филхармонија, во четврток ќе одржи концерт со кој ќе ја одбележи годишината од смртта на македонскиот револуционер Гоце Делчев. На програмата се дела од Григ, Хендл, Маскањи, Моцарт, Сибелиус, Вагнер, Офенбах и Бизе. Како солистки ќе настапат Илина Митревска и Десислава Тодорова. Диригент е Христо Христов од Бугарија кој досега имал четири

Македонска Филхармонија: Концерт по повод годишнина од смртта на Делчев

Македонска Филхармонија: Концерт по повод годишнина од смртта на Делчев

Македонска Филхармонија, во четврток ќе одржи концерт со кој ќе ја одбележи годишината од смртта на македонскиот револуционер Гоце Делчев. На програмата се дела од Григ, Хендл, Маскањи, Моцарт, Сибелиус, Вагнер, Офенбах и Бизе. Како солистки ќе настапат Илина Митревска и Десислава Тодорова. Диригент е Христо Христов од Бугарија кој досега имал четири

Македонска Филхармонија: Концерт по повод годишнина од смртта на Делчев

Македонска Филхармонија: Концерт по повод годишнина од смртта на Делчев

Македонска Филхармонија, во четврток ќе одржи концерт со кој ќе ја одбележи годишината од смртта на македонскиот револуционер Гоце Делчев. На програмата се дела од Григ, Хендл, Маскањи, Моцарт, Сибелиус, Вагнер, Офенбах и Бизе. Како солистки ќе настапат Илина Митревска и Десислава Тодорова. Диригент е Христо Христов од Бугарија кој досега имал четири

Концерт по повод годишината од смртта на Делчев

Концерт по повод годишината од смртта на Делчев

Филхармонија в четврток, на 6 мај 2021, ќе одржи концерт со кој ќе ја одбележи годишината од смртта на македонскиот револуционер Гоце Делчев. На програмата се дела од Григ, Хендл, Маскањи, Моцарт, Сибелиус, Вагнер, Офенбах и Бизе. Како солистки се настапат Илина Митревска и Десислава Тодорова. Диригент е Христо Христов, Бугарија кој досега имал четири

Концерт по повод годишината од смртта на Делчев

Концерт по повод годишината од смртта на Делчев

На програмата се дела од Григ, Хендл, Маскањи, Моцарт, Сибелиус, Вагнер, Офенбах и Бизе. Како солистки се настапат Илина Митревска и Десислава Тодорова. Диригент е Христо Христов, Бугарија кој досега имал четири  настапи со оркестарот на Филхармонија. Последен пат, по истиот повод, на 04 мај 2019 г. Христо Христов е диригент чиј музички талент доаѓа

Филхармонија со концерт ќе ја одбележи годишнината од смртта на Гоце Делчев, диригент Христов од Бугарија

Филхармонија со концерт ќе ја одбележи годишнината од смртта на Гоце Делчев, диригент Христов од Бугарија

Филхармонија в четврток, на 6 мај, ќе одржи концерт со кој ќе ја одбележи годишината од смртта на македонскиот револуционер Гоце Делчев. На програмата се дела од Григ, Хендл, Маскањи, Моцарт, Сибелиус, Вагнер, Офенбах и Бизе. Како солистки ќе настапат Илина Митревска и Десислава Тодорова. Филхармонија в четврток, на 6 мај, ќе одржи концерт со кој ќе