притисни ентер »

Владата пак ја задолжува државата

Владата пак ја задолжува државата

На официјалната страна на Министерството за финансии е закажана аукција на државни хартии од вредност на 17- ти овој месец. Имено, Владата планира да ги задолжи граѓаните за нови 22,6 милиони евра. На официјалната страна на МФ се објавени проспекти за аукција на 30 годишни државни обврзници со девизна клаузула во износ од 1.000.000.000 денари или 16,2

Владата пак ја задолжува државата

Владата пак ја задолжува државата

На официјалната страна на Министерството за финансии е закажана аукција на државни хартии од вредност на 17- ти овој месец. Имено, Владата планира да ги задолжи граѓаните за нови 22,6 милиони евра. На официјалната страна на МФ се објавени проспекти за аукција на 30 годишни државни обврзници со девизна клаузула во износ од 1.000.000.000 денари или 16,2

Владата пак ја задолжува државата

Владата пак ја задолжува државата

На официјалната страна на Министерството за финансии е закажана аукција на државни хартии од вредност на 17- ти овој месец. Имено, Владата планира да ги задолжи граѓаните за нови 22,6 милиони евра. На официјалната страна на МФ се објавени проспекти за аукција на 30 годишни државни обврзници со девизна клаузула во износ од 1.000.000.000 денари или 16,2

Владата пак ја задолжува државата

Владата пак ја задолжува државата

На официјалната страна на Министерството за финансии е закажана аукција на државни хартии од вредност на 17- ти овој месец. Имено, Владата планира да ги задолжи граѓаните за нови 22,6 милиони евра. На официјалната страна на МФ се објавени проспекти за аукција на 30 годишни државни обврзници со девизна клаузула во износ од 1.000.000.000 денари или 16,2

Владата пак ја задолжува државата

Владата пак ја задолжува државата

На официјалната страна на Министерството за финансии е закажана аукција на државни хартии од вредност на 17- ти овој месец. Имено, Владата планира да ги задолжи граѓаните за нови 22,6 милиони евра. На официјалната страна на МФ се објавени проспекти за аукција на 30 годишни државни обврзници со девизна клаузула во износ од 1.000.000.000 денари или 16,2

Владата пак ја задолжува државата

Владата пак ја задолжува државата

На официјалната страна на Министерството за финансии е закажана аукција на државни хартии од вредност на 17- ти овој месец. Имено, Владата планира да ги задолжи граѓаните за нови 22,6 милиони евра. На официјалната страна на МФ се објавени проспекти за аукција на 30 годишни државни обврзници со девизна клаузула во износ од 1.000.000.000 денари или 16,2

Владата пак ја задолжува државата

Владата пак ја задолжува државата

На официјалната страна на Министерството за финансии е закажана аукција на државни хартии од вредност на 17- ти овој месец. Имено, Владата планира да ги задолжи граѓаните за нови 22,6 милиони евра. На официјалната страна на МФ се објавени проспекти за аукција на 30 годишни државни обврзници со девизна клаузула во износ од 1.000.000.000 денари или 16,2

Владата пак ја задолжува државата

Владата пак ја задолжува државата

На официјалната страна на Министерството за финансии е закажана аукција на државни хартии од вредност на 17- ти овој месец. Имено, Владата планира да ги задолжи граѓаните за нови 22,6 милиони евра. На официјалната страна на МФ се објавени проспекти за аукција на 30 годишни државни обврзници со девизна клаузула во износ од 1.000.000.000 денари или 16,2

Владата пак ја задолжува државата

Владата пак ја задолжува државата

На официјалната страна на Министерството за финансии е закажана аукција на државни хартии од вредност на 17- ти овој месец. Имено, Владата планира да ги задолжи граѓаните за нови 22,6 милиони евра. На официјалната страна на МФ се објавени проспекти за аукција на 30 годишни државни обврзници со девизна клаузула во износ од 1.000.000.000 денари или 16,2

Владата пак ја задолжува државата

Владата пак ја задолжува државата

На официјалната страна на Министерството за финансии е закажана аукција на државни хартии од вредност на 17- ти овој месец. Имено, Владата планира да ги задолжи граѓаните за нови 22,6 милиони евра. На официјалната страна на МФ се објавени проспекти за аукција на 30 годишни државни обврзници со девизна клаузула во износ од 1.000.000.000 денари или 16,2