притисни ентер »

МАНУ промовираше двотомно издание „Фонетика и фонологија на македонскиот стандарден јазик“
МАНУ промовираше двотомно издание „Фонетика и фонологија на македонскиот стандарден јазик“

МАНУ промовираше двотомно издание „Фонетика и фонологија на македонскиот стандарден јазик“

Фото: МАНУ Истражувачкиот центар на Македонската академија на науките и уметностите (МАНУ) денеска промовираше „Фонетика и фонологија на македонскиот стандарден јазик“ во два тома. Првиот, насловен „Супрасегментална фонетика и фонологија“, се однесува на интонацијата и акцентот, а вториот, „Сегментална фонетика и фонологија“, е посветен на гласовите

МАНУ промовираше двотомно издание „Фонетика и фонологија на македонскиот стандарден јазик“

МАНУ промовираше двотомно издание „Фонетика и фонологија на македонскиот стандарден јазик“

Истражувачкиот центар на Македонската академија на науките и уметностите (МАНУ) денеска промовираше „Фонетика и фонологија на македонскиот стандарден јазик“ во два тома. Првиот, насловен „Супрасегментална фонетика и фонологија“, се однесува на интонацијата и акцентот, а вториот, „Сегментална фонетика и фонологија“, е посветен на гласовите во македонскиот

МАНУ промовираше двотомно издание „Фонетика и фонологија на македонскиот стандарден јазик“

МАНУ промовираше двотомно издание „Фонетика и фонологија на македонскиот стандарден јазик“

Истражувачкиот центар на Македонската академија на науките и уметностите (МАНУ) денеска промовираше „Фонетика и фонологија на македонскиот стандарден јазик“ во два тома. Првиот, насловен  „Супрасегментална фонетика и фонологија“, се однесува на интонацијата и акцентот, а вториот, „Сегментална фонетика и фонологија“, е посветен на гласовите во македонскиот

МАНУ го промовира двотомното издание „Фонетика и фонологија на македонскиот стандарден јазик“

МАНУ го промовира двотомното издание „Фонетика и фонологија на македонскиот стандарден јазик“

Истражувачкиот центар на Македонската академија на науките и уметностите (МАНУ) денеска ја промовира „Фонетика и фонологија на македонскиот стандарден јазик“ во два тома. Првиот, насловен „Супрасегментална фонетика и фонологија“, се однесува на интонацијата и акцентот, а вториот, „Сегментална фонетика и фонологија“, е посветен на гласовите во македонскиот

МАНУ промовираше двотомно издание „Фонетика и фонологија на македонскиот стандарден јазик“

МАНУ промовираше двотомно издание „Фонетика и фонологија на македонскиот стандарден јазик“

Првиот, насловен  „Супрасегментална фонетика и фонологија“, се однесува на интонацијата и акцентот, а вториот, „Сегментална фонетика и фонологија“, е посветен на гласовите во македонскиот јазик. Изданието е финансирано од Полска и авторскиот тим е македонско-полски: Веселинка Лаброска од Институтот за македонски јазик и дописен член на МАНУ, и експертот

РОДЕНИ ГОВОРИТЕЛИ НА МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК ВО НОВО ИСТРАЖУВАЊЕ НА МАНУ Спикери и лингвисти со правилен изговор снимени во лабораторија

РОДЕНИ ГОВОРИТЕЛИ НА МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК ВО НОВО ИСТРАЖУВАЊЕ НА МАНУ Спикери и лингвисти со правилен изговор снимени во лабораторија

Истражувачкиот центар на Македонската академија на науките и уметностите (МАНУ) денеска го промовираше изданието „Фонетика и фонологија на македонскиот стандарден јазик “ во два тома. Првиот, насловен „Супрасегментална фонетика и фонологија “ се однесува на интонацијата и акцентот, а вториот „Сегментална фонетика и фонологија “ , е посветен на гласовите

МАНУ промовираше двотомно издание „Фонетика и фонологија на македонскиот стандарден јазик”

МАНУ промовираше двотомно издание „Фонетика и фонологија на македонскиот стандарден јазик”

МАНУ промовираше двотомно издание „Фонетика и фонологија на македонскиот стандарден јазик” С.С. Пред 3 минути Истражувачкиот центар на Македонската академија на науките и уметностите (МАНУ) денеска промовираше „Фонетика и фонологија на македонскиот стандарден јазик” во два тома. Првиот, насловен „Супрасегментална фонетика и фонологија”, се однесува

МАНУ промовираше двотомно издание „Фонетика и фонологија на македонскиот стандарден јазик“

МАНУ промовираше двотомно издание „Фонетика и фонологија на македонскиот стандарден јазик“

Истражувачкиот центар на Македонската академија на науките и уметностите (МАНУ) денеска промовираше „Фонетика и фонологија на македонскиот стандарден јазик“ во два тома. Првиот, насловен „Супрасегментална фонетика и фонологија“, се однесува на интонацијата и акцентот, а вториот, „Сегментална фонетика и фонологија“, е посветен на гласовите во македонскиот

МАНУ промовираше двотомно издание „Фонетика и фонологија на македонскиот стандарден јазик“

МАНУ промовираше двотомно издание „Фонетика и фонологија на македонскиот стандарден јазик“

Истражувачкиот центар на Македонската академија на науките и уметностите (МАНУ) денеска промовираше „Фонетика и фонологија на македонскиот стандарден јазик“ во два тома. Првиот, насловен „Супрасегментална фонетика и фонологија“, се однесува на интонацијата и акцентот, а вториот, „Сегментална фонетика и фонологија“, е посветен на гласовите во македонскиот

МАНУ промовираше двотомно издание „Фонетика и фонологија на македонскиот стандарден јазик“

МАНУ промовираше двотомно издание „Фонетика и фонологија на македонскиот стандарден јазик“

Истражувачкиот центар на Македонската академија на науките и уметностите (МАНУ) денеска промовираше „Фонетика и фонологија на македонскиот стандарден јазик” во два тома. Првиот, насловен „Супрасегментална фонетика и фонологија”, се однесува на интонацијата и акцентот, а вториот, „Сегментална фонетика и фонологија”, е посветен на гласовите во македонскиот